Altair RADIOSS Isı transferi simülasyonu

Bu eğitim dökümanında Altair HyperMesh , Altair RADIOSS ve Altair HyperView yazılımları kullanılmıştır.
HyperMesh sonlu eleman modelleme yazılımında mesh modeli oluşturulmuş ve malzeme, yük ve sınır koşulları gibi tanımlamalar gerçekleştirilmiştir. Model RADIOSS lineer ve non-lineer sonlu eleman çözücüsü kullanılarak çözülmüş ve sonuçlar HyperView yazılımında değerlendirilmiştir.
Gerçekleştirilen ısı transferi analiz örneği için tıklayın