HyperMesh kullanarak Ansys için 3D elemanlarda kontak tanımı

Yapısal ve CFD sonlu eleman model oluşturma yazılımı Altair HyperMesh kullanılarak birçok yapısal ve CFD çözücüsüne model hazırlanabilmektedir.
Bu temel eğitim videosunda Altair HyperMesh 11 kullanarak Ansys için üç boyutlu (3D) elemanlardan oluşan bir modelde kontak tanımlanması anlatılmaktadır.

HyperMesh yazılımıyla ilgili diğer eğitim dökümanlarına ulaşmak için tıklayın