Sonlu eleman tabanlı CFD çözücüleri neden daha doğru sonuçlar vermektedir ?

HyperWorks 11 versiyonuyla birlikte sonlu eleman tabanlı hesaplamalı akışkanlar dinamiği (CFD) çözücüsü AcuSolve paket içerisine eklendi.
Bu videoda sonlu eleman tabanlı ve sonlu hacim tabanlı CFD çözücüleri arasındaki farklar ve sonlu eleman tabanlı çözümlerin neden daha doğru sonuçlar verdiği konusu anlatılmaktadır. Görüşme Dr. Farzin Shakib’le gerçekleştirilmiştir.

İkinci bölümü izlemek için tıklayınız.
3. bölümü izlemek için tıklayınız