solidThinking Inspire 9.0 : C-clip Optimizasyonu

Tasarım mühendisleri Altair solidThinking Inspire yazılımını kullanarak kolay ve hızlı bir şekilde tasarımlarının ağırlığını azaltabilirler. Bu videoda solidThinking Inspire 9.0 yazılımıyla C-clip şeklindeki parçanın;

– Yazılım arayüzünde oluşturulması
– Tasarımın alanını belirlenmesi
– Sınır koşulların tanımlanması (yük ve mesnet noktaları)
– Üretilebilirlik sınırlarının tanıtılması (simetri, döküm yönü vb.)
anlatılmaktadır.