Tasarım Optimizasyonu Araçlarına Genel Bir BakışVassili Toropov, Professor of Aerospace & Structural Engineering, University of Leeds

Sunum İçeriği:

Bir optimizasyon probleminin temel tanımı ve özellikleri

Optimizasyon teknikleri
  – Gradient-tabanlı teknikler
  – Gradient-free teknikler
  – Metamodeller kullanımı
      DoE (Design of Experiments)
      Metamodel üretimi
      Metamodel üzerinde optimizasyon

Büyük problemler için yaklaşım tekniklerinin uyarlanması

Stokastik optimizasyon