Altair HyperView

Altair HyperView, sonlu elemanlar analizleri, hesaplamalı akışkanlar dinamiği, çok parçalı sistem simülasyonu, dijital video ve mühendislik verilerinin detaylı bir şekilde incelendiği yazılımdır. Gelişmiş animasyon ve XY plot özelliklerine sahiptir. Tcl script dili kullanılarak özelleştirilebilmektedir.