HyperWorks 13.0 Öğrenci Versiyonu Yayınlandı

hyperworks_12_ogrenci_versiyonu

Üniversite öğrencilerinin ücretsiz olarak kullanabilecekleri HyperWorks 13.0 öğrenci versiyonu yayınlandı.

ÜCRETSİZ Altair Öğrenci Versiyonu 2019 ve eğitim kaynakları –> http://www.s-t.com.tr/altair_hyperworks_ogrenci_versiyonu.html

Üniversite öğrencilerinin Altair HyperWorks CAE paketinde yer alan yazılımların benzersiz özelliklerini öğrenmeleri ve kendi modellerini oluşturarak çözüm yapmalarını amaçlayan ve ücretsiz olarak sahip olunabilecek Altair HyperWorks 13 öğrenci versiyonunda yer alan yazılımlar:


OptiStruct FEA
Statik ve dinamik yükler altında lineer ve non-lineer yapısal ve
termal analiz implicit sonlu elemanlar çözücüsü

RADIOSS
Dinamik yükler altında non-lineer problemlerin çözümüne yönelik
explicit sonlu elemanlar çözücüsü

MotionSolve
Genel amaçlı mekanik sistem dinamiği çözücüsü (rijit ve esnek
komponentler)

AcuSolve
Genel amaçlı hesaplamalı akışkanlar dinamiği çözücüsü

OptiStruct Optimizasyon
Sonlu eleman ve çok parçalı sistem dinamiği
tabanlı yapısal optimizasyon çözücüsü

solidThinking Inspire
Tasarımcılar ve mimarlara yönelik topoloji optimizasyonu yazılımı

HyperMesh
Gelişmiş özelliklere sahip sonlu elemanlar modelleme yazılımı ( yapısal ve CFD)

HyperStudy
Multi-disipliner DoE, stotastik ve optimizasyon yazılımı

HyperMath
Genel amaçlı nümerik hesaplama yazılımı

solidThinking EVOLVE
3D serbest yüzey NURBS modelleme yazılımı

Yazılım Yetenekleri:
Öğrenci versiyonu HyperWorks Desktop arayüzünde çalışmaktadır. Tek bir arayüzde kullanıcılar yapısal, hesaplamalı akışkanlar dinamiği ve mekanik sistem dinamiği modellerini hazırlama ve sonuçları detaylı olarak inceleme işlemlerini gerçekleştirebilmektedir.

Lisans ve yazılım ücreti:

– Lisans süresi 12 aydır
– Yazılım ücretsiz olarak Altair web sitesinden indirilmektedir.