HyperWorks 13.0 Güncellemesi : HyperWorks Desktop-13.0.110

HyperWorks 13.0.110 Güncelleme Dosyası Yayınlandı

HyperView - Spherical Clipping
HyperView – Spherical Clipping

Çok sayıda yeni özelliğin eklendiği, geliştirmelerin bulunduğu ve tespit edilen hataların giderildiği HyperWorks Desktop 13.0.110 numaralı güncelleme dosyası yayınlandı.
Kullanıcılarımız ALTAIR CONNECT sitesinden kurulum dosyalarını indirebilirler.

Güncelleme dosyası yayınlanan yazılımlar ;

HyperMesh
HyperView
HyperGraph
MotionView
HyperCrash
HyperWorks Automate
BasicFEA
HyperWorks Collaboration Tools
HyperMath
HyperStudy
HyperForm
HyperXtrude