OptiStruct’la 3D yazıcılar için topoloji optimizasyonu

3D YAZICILAR İÇİN TOPOLOJİ OPTİMİZASYONU

Topoloji, topografya, boyut ve şekil optimizasyonunda kullanılan alanında lider OptiStruct çözücüsünün kapasitesi , 3D yazıcılar için topoloji optimizasyonu desteğiyle genişletildi.

 

Altair optiStruct - 3D yazıcılar için topoloji optimizasyonu
Altair optiStruct – 3D yazıcılar için topoloji optimizasyonu

3D yazıcı teknolojisini benzersiz yapan, kafes yapılar (Lattice Structures) olarak bilinen delikli şekillerin ve küçük hücrelere sahip karmaşık dış geometrilerin üretimini mümkün kılmasıdır.

Topoloji optimizasyonunUN çoğunlukla geleneksel üretim metodları kullanılarak üretilmesi zor serbest formlu yapılar oluşturması, bu teknolojiyi özellikle 3D yazıcılar için uygun hale getirmektedir. Çünkü belirli üretim proseslerinin sınırlamalarını karşılamak amacıyla, optimize edilmiş tasarım konseptlerinin verimlilikleri kaybedilebilmektedir. 3D yazıcıların benzersiz serbest form sağlama özelliğinin topoloji optimizasyonu ile benzerliği yapısal bütünlük ve perfomans özelliklerinin sağlanmasında daha yaratıcı sonuçların ortaya çıkmasını sağlamaktadır.

Var olan geometrilere basit kafes yapıları uygulayan diğer çözümlerin aksine, OptiStruct gerçek anlamda tasarımcının en iyi malzeme dağılımı ve kafes yapılarını belirlemesine imkan sağlamaktadır. Optimizasyon sonucunda tasarım alanında malzemenin nerede gerekli olduğu, nerede olmadığı net bir şekilde belirlenmektedir.

OptiStruct kafes yapılarını iki aşamada optimize eder. İlk olarak daha gözenekli malzemeye ve orta derecede yoğunluğa izin vererek standart optimizasyon işlemini uygular. Daha sonra gözenekli bölgeler değişken malzeme hacimleri ile daha belirgin kafes yapılarına dönüştürülür. İkinci aşamada hücrelerin ölçüleri optimize edilir. Sonuç yapısı katı parçalar ve değişken malzeme hacmine sahip kafes bölgelerinden oluşur.

Bazı uygulamalar için, tamamı optimize edilebilen, burkulma davranışının, termal performansın, dinamik özelliklerin ve diğer etkenlerin değerlendirilmesi gerekebilir. OptiStruct ile kullanıcılar, optimizasyon sonucuna dayalı olarak malzeme yoğunluğunu değiştirebilir, daha kuvvetli sonuçlar ile daha zayıf sonuçları veya katı kafeslerle boş kafesleri karşılaştırabilirler.

Bu özelliği kullanabilmek için 13.0.210 numaralı güncelleme dosyasının bilgisayarınızda kurulu olması gerekmektedir.