ALTAIR FEKO – Monopol anten analizi

ALTAIR FEKO ile Monopol Anten Tasarımı

Monopol antenler en yaygın kullanılan ve en basit radyo anten tiplerinden biridir. Düşey olarak monte edilmiş, alt ucu doğrudan toprağa bağlanmış yada topraklanmış, boyu genellikle çalıştığı frekansa ait dalga boyunun ¼ uzunluğuna eşit düz bir metal çubuktan oluşur.

 

Monopol anten  örnekleri
Monopol anten örnekleri

El telsizleri, araç radyo anteni, modem anteni ve büyük radyo vericileri monopol antenlere örnek olarak gösterilebilir.

Aşağıdaki örnekte, ALTAIR FEKO yüksek frekans elektromanyetik yazılımı kullanılarak iletken tabaka üzerine dikey olarak konumlandırılmış bir monopol antenin modellenmesi yapılmış, uzak alan ve yüzey akımları analizi, giriş empedansı ve yansıma katsayısı hesaplanmış ve frekansa bağlı değişimleri incelenmiştir.