ALTAIR FEKO Web Semineri : Karakteristik Mod Analizi ve Avantajları

Karakteristik Mod Analizi (Characteristic Mode Analysis (CMA)) yapıların temel rezonans davranışları hakkında fikir veren bir yöntemdir. Bu yöntem ile hesaplanabilen karakteristik akım dağılımı, modal sabit ve modal ağırlıklandırma katsayısı mühendislere sistematik bir tasarım yapma imkanı sunmaktadır.

Ücretsiz web seminerinde, karakteristik mod analizi ve teorisi hakkında bilgi verilecek ve ALTAIR FEKO CMA ile tasarımın avantajlarını gösteren yeni çalışmalardan örnekler sunulacaktır.

Ek olarak, antenler için optimum besleme ve platformlar üzerine optimum konumlandırma,
MIMO ( multiple-input and multiple-output) antenler için etkileşim (kuplaj) engelleme konuları da gösterilecektir.

 

The Characteristic Mode Analysis (CMA) Advantage
27 Mayıs 2015 /// 16:00 TSİ

 

 

ALTAIR FEKO - Karakteristik Mod Analizi
ALTAIR FEKO – Karakteristik Mod Analizi