HyperWorks Automate- CAE süreç otomasyonu

 

HyperWorks Automate -- CAE süreç otomasyonu
HyperWorks Automate — CAE süreç otomasyonu

 

Ürün tasarımında prototip sayısını azaltmak veya bazı ürünlerde ortadan kaldırmak için simülasyon yazılımları uzun süredir kullanılmaktadır.

Her geçen gün simülasyonlara olan bağımlılık artmakta ve simülasyonlar daha karmaşık ve  fazla sayıda olmaktadır. Mühendisler, ürünlerin standartları ve gereksinimleri karşılayacak şekilde üretilmesine yönelik çalışmalar yaparken, modelleri kurma ve rapor oluşturma işleriyle karşı karşıyadırlar. Araştırmalar simülasyon mühendislerinin analiz kurma ve raporlama gibi kendini tekrarlayan ve hataya açık işlemlere  zamanlarının ortalama %70’ni harcadıklarını göstermektedir.

Makrolar vb. çözümler bu süreyi kısaltmak ve otomatikleştirmek için bazı fırsatlar sunmaktadır, fakat programlama , bakım ve güncelleme gibi problemler ortaya çıkmaktadır.

HyperWorks Automate tekrarlanabilir süreçler için işlem otomasyonunu bloklar yardımıyla  ve sürekle bırak metoduyla oluşturmalarına imkan tanımaktadır.

Aşağıdaki videoda  HyperWorks Automate çözümünün HyperMesh, HyperView, HyperGraph içerisinde kullanımı gösterilmektedir.


* HyperWorks Automate yazılımını kullanabilmek için 13.0.110 numaralı güncelleme dosyası kurulmalıdır.