ALTAIR FEKO Web Semineri : Elektronik endüstrisine yönelik elektromanyetik tasarım

altair_feko_elektronik_sanayi_web_semineri

Elektronik endüstrisinin tüketim odaklı olması ve yüksek rekabet içermesi, ürün geliştirme safhasının kısıtlı zaman aralığında gerçekleşmesine neden olmaktadır. Bu nedenle ürünün tasarımından pazara sürülmesine kadar geçecek sürenin mümkün olduğunca kısa olması istenmektedir. Firmalar, geleneksel yöntem olan prototiplerin elektromanyetik analizini yapmak yerine, tamamen simülasyona dayalı bir tasarım yöntemine doğru kaymaktadır.

Ücretsiz web semineri, FEKO’nun elektronik endüstrisindeki rolünü, tasarım ve optimizasyon amaçlı kullanımını konu almaktadır.

Aynı zamanda;
– Tasarım öncesi anten seçimi
– Optimizasyon
– Tolerans analizi
– Olası senaryoların simülasyonu
– Anten entegrasyonu, empedans uydurma ve çeşitli koşullardaki performans analizi

konularında detaylı bilgi verilecektir.

Konuşmacı : Peter Futter– Application Specialist  EM Solutions

 

EM Design in the Electronics Industry
24 Haziran 2015 Saat 16:00 TSİ