Multi-model yapısal optimizasyonu

Yapısal optimizasyon yazılımı kullanarak komponentlerin ağırlığının azaltılması ve/veya mukavemetinin artırılması birçok sektörde yaygınlaşan bir uygulama haline gelmiş durumda. Maliyetleri azaltma veya regülasyonlar nedeniyle komponent ağırlıklarını düşürmek isteyen firmalar ALTAIR OptiStruct yapısal optimizasyon çözücüsünü kullanarak hedeflerine kolay ve hızlı şekilde ulaşabilmekteler.

Ortak komponentlere sahip sistemlerde, farklı montaj yapılarda kullanılabilecek ağırlığı azaltılmış tasarımlar elde etmek kullanıcılar açısından büyük maliyet kazançları sağlayacaktır.
Örneğin resim 1’de yer alan ekskavatör üzerinde ağırlık azaltma sürecini düşünelim. 4 farklı aparata sahip sistemde ortak paylaşılan komponentler mevcut. 4 farklı aparatla birlikte kullanılabilecek ve ağırlığı azaltılmış tasarımı nasıl elde edebiliriz ?

 

Resim 1
Resim 1

 

OptiStruct multi-model optimizasyon seçeneğiyle ortak tasarım değişkeni tanımlayarak ve tek bir çözümde birden fazla optimizasyon modelinde ağırlığı azaltılmış ve birçok farklı modelde kullanılabilecek tasarımlar elde edebilirsiniz.

Resim 2’de görülen model A ve model B’de kırmızı renkli ortak komponent alt bölümden mesnetlenmiş durumda olup mavi renkli farklı tasarıma sahip komponentler üzerine kuvvet uygulanmaktadır. Optimizasyon analizi bu sınır koşullar üzerinden gerçekleştirilecektir.

 

Resim 2 : Multi model optimizasyonu
Resim 2 : Multi model optimizasyonu

 

Resim 3’de sol bölümde yer alan şekilde single model optimizasyon simülasyonu sonucunda  tüm komponentlerde ağırlığı azaltılmış yeni konsept tasarımlar elde edilmiş durumda, fakat ortak kullanılacak olan ve mavi renkli çerceve içerisinde gösterilen komponent iki farklı optimizasyon simülasyonu sonucunda farklı tasarımlara sahip olmakta ve ortak kullanım mümkün olmamakta.
Sağ bölümde ise multi-model optimizasyonu sonucu eş zamanlı gerçekleştirilen optimizasyon çözümü sonucu elde edilen konsept tasarım yer almakta. Açıkca görülebileceği gibi bu çözümde elde edilen konsept tasarım her iki montaj parçada ortak olarak kullanılabilecek bir şekle sahiptir.

Resim 3 : OptiStruct multi-model optimizasyonu
Resim 3 : OptiStruct multi-model optimizasyonu

 

Sonuç olarak mult-model optimizasyon çözümü sonucunda farklı modellerde yer alan tüm komponentlerin ağırlığı azaltılırken, aynı zamanda ortak kullanılan komponent farklı modellerde kullanılabilecek tasarıma sahip olmakta ve önemli miktarda maliyet kazancı sağlamaktadır.
OptiStruct 13.0 versiyonuyla birlikte Multi-Model Optimizasyon (MMO) simülasyonlarınızı gerçekleştirebilirsiniz.