Radar kesit alanı simülasyonu

Özellikle hava ve deniz sektörlerinde yoğun olmak üzere bir çok alanda kullanılan radar sistemlerinde hedef bir nesnenin konum, hız ve diğer ilgili bilgilerinin belirlenmesi temel amaçtır. Radar kesit alanı ise hedefle ilgili en önemli parametredir.
Radar kesit alanını, herhangi bir obje için radarda görünebilirliğinin bir ölçüsü olarak tanımlayabilmek mümkündür. Daha özel bir tanımla hedef objenin, üzerine gelen elektromanyetik dalgayı radar alıcısı yönünde yansıtabilirliği olarak ta açıklanabilir.

Radar Kesit Alanı;

– Hedef objenin büyüklüğüne;
– Radar cihazının gönderim frekansına;
– Hedef objenin geometrik biçimine;
– Obje yüzeyinin elektriksel özelliklerine

göre farklılıklar gösterir.

Aşağıdaki örnekte, ALTAIR FEKO yüksek frekans elektromanyetik yazılımı kullanılarak, 4mx4m boyutlarında bir metal levha için, monostatik ve bistatik radar kesit alanı simülasyonu yapılmıştır. Phi düzlemide 180 farklı açıdan 180 adet düzlem dalga gönderilmiş ve levhanın farklı açılar için saçılma davranışı analiz edilmiştir. Aynı zamanda levha üzerinde oluşan akım dağılımı ve etrafındaki alan şiddetlerinin de hesabı FEKO ile gerçekleştirilmiştir.