HyperWorks Akademik Web Seminerleri 2016

Üniversite öğrenci ve akademisyenlere önelik ALTAIR tarafından gerçekleştirilecek olan web seminerlerine katılarak değişik disiplinlerdeki simülasyonların gerçekleştirilme adımlarını öğrenebilirsiniz.

solidThinking Inspire – Topoloji optimizasyon
solidThinking Inspire kullanılarak optimizasyon odaklı tasarım süreci anlatılmaktadır.CAD modelinin oluşturulması veya yazılm içerisine alınması, optimizasyon için gerekli tanımlamaların gerçekleştirilmesi ve optimizasyon sonucunda konsept tasarımının elde edilmesi.
solidThinking_inspire_seminer

WEB SEMİNER KAYDI
OptiStruct’la Optimizasyon
HyperMesh arayüzünde farklı optimizasyon tiplerini (ağırlık azaltma, frekans öteleme, şekil ve boyut optimizasyonu, kompozit optimizasyonu) OptiStruct çözücüsünü kullanarak tasarım sürecinde optimum performansa sahip tasarımların elde edilme süreci örnekler üzerinden gösterilecektir.
optistruct_optimizasyon_seminer

WEB SEMİNER KAYDI
Sanal Rüzgar Tüneli
Dış aerodinamik analizler için ALTAIR Sanal Rüzgar Tüneli (Virtual Wind Tunnel VWT) yazılımının kullanılması,  model hazırlama, morphing teknolojisiyle tasarım değişikliği gerçekleştirme ve şekil optimizasyonu konularında örnekler gösterilecektir.
altair_sanal_rüzgar_tüneli_seminer

02 Şubat 2016
 Saat  07:00
Taşıt Dinamiği
Taşıt dinamiğinin temelleri, modelin oluşturulması ve çözümlerin MotionSolve‘da gerçekleştirilmesi, öümr hesaplamaları için kuvvetlerin elde edilmesi konularında örnekler paylaşılacaktır.
altair_tasit_dinamigi_seminer

04 Şubat 2016
Saat  07:00
Yorulma & Ömür Analizleri
Stress-life ve Strain-life metodlarını kullanarak parçaların ömürlerin öngörülmesi ve tasarım değişikliklerine gidilmesi konusunda uygulama örnekleri paylaşılacaktır.
altair_yorulma_simulayonu_seminer

09 Şubat 2016
Saat 07:00
Çarpışma analizlerinin RADIOSS’la gerçekleştirilmesi
ALTAIR RADIOSS explicit çözücüsünün kapasitesi, önden çarpışma için modelin oluşturulması ve geekli olan tnaımlamalar model üzerinden katılımcılara gösterilecektir.
altair_carpisma_simulasyonu_seminer

11 Şubat 2016
Saat 07:00