Radar Kesit Alanı Simülasyonu – FEKO

FEKO - Radar kesit alanı (radar cros section ) simülasyonu
FEKO – Radar kesit alanı (radar cros section ) simülasyonu

Bir çok alanda kullanılan radar sistemlerinde hedef bir nesnenin konum, hız ve diğer ilgili bilgilerinin belirlenmesi temel amaçtır. Radar kesit alanı ise hedefle ilgili en önemli parametredir.Radar kesit alanını, herhangi bir obje için radarda görünebilirliğinin bir ölçüsü olarak tanımlayabilmek mümkündür. Daha özel bir tanımla hedef objenin, üzerine gelen elektromanyetik dalgayı radar alıcısı yönünde yansıtabilirliği olarak ta açıklanabilir.

Radar Kesit Alanı;
– Hedef objenin büyüklüğüne
– Radar cihazının gönderim frekansına
– Hedef objenin geometrik biçimine
– Obje yüzeyinin elektriksel özelliklerine

göre farklılıklar gösterir.

Web seminerinde boyutları birkaç dalga boyu ile birkaç bin dalga boyu arasında değişen çeşitli objelerin Radar Kesit Alanı (Radar Cross Section-RCS) hesabı için kullanılabilen nümerik metotlar örneklerle gösterilecektir.

Nümerik metotlar hakkında bilgi verildikten sonra, motorlar ve fan delikleri dahil olmak üzere elektromanyetik açıdan çözümü zorlaştıran bir çok geometrik detay içeren bir uçak modelinin radar kesit alanı analizi için, ALTAIR FEKO’da bulunan bu metotların uygun kombinasyonları yapılacaktır.

Son olarak, saçılma merkezlerini saptamak ve elimine etmek amacıyla, Ters Yapay Açıklıklı Radar Görüntüleme (ISAR) scripti kullanılarak bir tankın simülasyonu gerçekliştirilecektir.

Konuşmacı Dr Martin Vogel – Principal Application Engineer
Tarih 01 Haziran 2016
Saat 17:00 TSİ
  KAYIT