Havacılık Endüstrisinde Yapısal Analiz ve Tasarım Optimizasyonu

Yapısal analiz ve tasarım optimizasyonu havacılık endüstrisinde tasarım ve geliştirme sürecinin önemli bir parçasıdır. Endüstri odaklı , doğrusal ve doğrusal olmayan analizler ve yapısal tasarım ve optimizasyon çözücüsü Altair OptiStruct, yenilikçi,hafif ve yapısal olarak verimli tasarımların geliştirilme sürecinin erken aşamalarında kullanılmaktadır.

Web seminerinde havacılık endüstrisine yönelik Altair OptiStruct çözücüsündeki yapısal analiz ve optimizasyon çözümlerindeki son yenilikler ayrıntılı olarak katılımcılarla paylaşılacaktır.

Seminerde yer alan konular :

– Yeni fast contact formülasyonu
– Fail safe topoloji optimizasyonu
– Gerilme tabanlı topolji optimizasyonu
– Bileşke kesit kuvvet ve momentlerin tasarım değişkeni olarak tanımlanması
MotionSolve ve RADIOSS çözücüleriyle entegrasyon

Tarih & Saat 21 Eylül 2016 – 10AM EDT
 
WEB SEMİNER KAYDI

Uçak kapsı çevresindeki şerit katmanı
Uçak kapısı çevresindeki şerit katmanı