solidThinking Compose 2016.3 Yayınlandı

Matris tabanlı ileri seviye nümerik hesaplama dili ve geliştirme ortamı solidThinking Compose 2016.3 versiyonu yayınlandı.

Yeni özelliklerden bazıları:

– Multidimensional matris desteği
– Eklenen yeni fonksiyonlar (interp2, fliplr, kron, deg2rad, rad2deg)
fmincon fonksiyonuna tolerans parametreleri eklendi
– Geliştirilen load/save fonksiyonları
Stem plot seçeneği
– 2D ve 3D eğrilerin png ve bitmap formatında kaydetme özelliği
– Geliştirilen interp1 fonksiyonu
– Hafıza kullanımı ve hesaplama sürelerinde performans artışı
– CAE dosyalarının işlenmesinde kullanılan readmultvectors, readvectorbuilder, extract fonksiyonlarının geliştirilmesi,readfiletoc komutunun eklenmesi

solidThinking Copomse Multidimensional matris
solidThinking Copomse Multidimensional matris