İletken Telin Elektrostatik Analizi

İletken Telin Elektrostatik Analizi

Elektrostatik, durağan elektrik yüklerin davranışlarını inceleyen bilim dalıdır ve modern elektromanyetik dalga teorisinin temelidir. Bir nokta yükün etrafında oluşturacağı elektrik alan Coulomb yasasıyla açıklanmaktadır. Hacimsel veya yüzeysel yük dağılımı bilinen bir kaynağın etrafında oluşacak elektrik alan bu yüklerin her birinin etkisi hesaplanıp toplanarak bulunabilir.

Bu işlemleri ileri seviye nümerik hesaplama yazılımı solidThinking Compose kullanarak hesaplayabilirsiniz.
Bu temel örnekte üzerindeki statik elektrik yük dağılımı bilinen bir iletken telin etrafında oluşturacağı elektrik alan değerleri hesaplanmıştır. Compose yazılımında oluşturulan arayüzle (GUI) kullanıcı tarafından tel uzunluğu, eleman büyüklüğü, hesaplama alanı ve hesaplanacak noktalar arasındaki mesafe değerlerinin girilmesi sağlanmaktadır.

Tüm tanımlamaların yer aldığı Compose dosyasını (oml) inceleyebilirsiniz.

solidThinking Compose kullanılarak yapılan hesaplamayla ilgili aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.