solidThinking Compose 2017 Yeni Özellikler

Matris tabanlı ileri seviye nümerik hesaplama dili ve geliştirme ortamı solidThinking Compose 2017 versiyonundaki bazı yenilikler;

– Compose 2017 versiyonuyla birlikte Python dilini desteklemeye başlamıştır. Compose ara yüzünde Python 3.4 dilinde kodları düzenleyebilir, çalıştırabilir, debug işlemi yapabilirsiniz.

Desteklenen Python kütüphaneleri;
– Numpy-1.9.2
– Scipy-0.15.1
– Reportlab-3.1.44
– Colorama-0.3.3
– Ecdsa-0.13
– Matplotlib-1.4.3
– Pillow-2.7.0
– Pycrypto-2.6.1
– PyTest-2.7.0
– Requests-2.9.1
Compose 2017 versiyonu diğer yukarıdaki kütüphaneler dışındaki paketlerinde import edilmesine imkan sağlamaktadır.

Compose 2017 versiyonuyla birlikte Python dilini kullanabilirsiniz

Kullanıcı arayüzleri ve etkileşimli dialoglar oluşturma komutları eklenmiştir.

– Hata gösterme
– Kullanıcı text girdisi
– Kullanıcı mesaj ekranı
– Soru ekranı
– Uyarı ekranı
– Buton, radiobuton, listbox..

Uygulama Örneği –> İletken Bir Telin Elektrostatik AnaliziCompose 2017 versiyonu GUI komut desteği sağlamaktadır


Library Browser sayesinde tüm komutları görebilir, doğrudan yardım sayfasına erişebilir ve editör içerisine sürükle-bırak işlemiyle ekleyebilirsiniz.

Compose 2017 versiyonunu artık linux tabanlı işletim sistemlerine kurabilirsiniz. (RHEL ve CentOS 6.6/ 7.2 , SLES 12 SP1 )

Plot edilen sonuçların SVG (xml tabanlı vektör) formatında kaydetme desteği

KOMUT YENİLİKLERİ :

mat2str fonksiyonu eklendi.

R = mat2str(rand(3,2))
      
R = [0.54881 0.59284;0.71519 0.84427;0.60276 0.85795]

issymmetric fonksiyonu eklendi.

R = issymmetric([1,2,3;2,4,5;3,5,6])

R = 1

fopen komutunda “t” seçeneği desteği
dlmwrite fonksiyonuyla matrisleri ASCII dosyaya yazdırma
str2double fonksiyonu eklendi.

X = str2double('5.778e8')
X = 577800000

ls klasör içeriği listeleme desteği
optimset için MaxFunEvals seçeneği

fzero , fonksiyonu eklendi.

function y = func(x)
    y = (x-3)^4 - 16;
end

options = optimset('TolX', 1.0e-8);
interval = [1, 6];
[x,fval] = fzero(@func, interval, options)

Yeni integral metotları trapz, quadv, cumtrapz eklendi.
fminunc BFGS kodu güncellendi

Compose uygulama videoları için YouTube kanalımızı ziyaret edebilir, http://learn.solidthinking.com/compose-videos/ eğitim sayfasını inceleyebilirsiniz.