Flux – solidThinking Activate Eş Zamanlı Çözüm

HyperWorks simülasyon çözümleri arasında yer alan alçak frekans elektromanyetik simülasyon yazılımı Flux, gömülü elektrik devresi editörüne sahiptir fakat daha gelişmiş analizler gerektiğinde 1D sistem modelleme yazılımı solidThinking Activate’le birlikte kullanılabilmektedir.
Eş zamanlı simülasyon hem Flux 2D hem de 3D için çalışmaktadır ve iki yazılım arasında paylaşılabilecek parametrelerde neredeyse hiçbir sınırlama bulunmamaktadır.

Eş zamanlı çözümün faydaları sınırsız olup, mekanik veya elektrik yükleri, termal efektler vb. yüklerle, kompleks tahrik tasarımına (vektör kontrolü …) kadar geniş aralıktadır.

Eş zamanlı simülasyon yetenekleri, solidThinking Activate ve dönen makineler, sensörler, transformatörler, lineer aktüatörler gibi Flux’la ( 2D/3D ve skew) elektromanyetik cihaz ile tahrik ve kontrolü hesaba katar.

Eş zamanlı çözüm aşağıdaki gibi fenomenleri göz önüne alır ;
– Doyum
– Eddy akımı
– Hareket
– Kontrol döngüleri
– Termal etkiler

Gerekli doğruluğu ve sistemin doğasını dikkate alarak simülasyon süresinin geliştirilmesi, gerçek ihtiyaçlara göre birkaç eş zamanlı simülasyon seçeneğine doğrudan erişim sayesinde sağlanır:
– Adım zamanı kontrolünün doğrudan solidThinkin Activate’den gerçekleştirilmesi
– Yazılım senkronizasyonu
– Kontrol sistemine gecikme ekleme

Eş zamanlı simülasyonu gerçekleştirmek için başlıca adımlar şunlardır :

1-) Flux modelinin kurulumu :
– Model tarifi : Geometri, mesh ve fizik
– Spesifik açıklamalar : Kaplin için gerekli giriş/çıkış parametrelerinin oluşturulması
– solidThinking Avtivate için bileşenin oluşturulması

2- solidThinking Activate devre modelinin düzenlenmesi ve çözdürülmesi

Kullanıcı solidThinking Activate modelini şu şekilde hazırlar:
– Bağlantı bloğunun eklenmesi ve karakterize edilmesi
– Komutların oluşturulmasına imkan sağlamak için blokların oluşturulması
– Uygun çözücünün seçilmesi ve adım zamanının uygulanması

Girdiler ve Çıktılar

Flux ve solidThinking Activate arasında en iyi ve en kolay veri alışverişini sağlamak için Flux, Activate içerisinde bir blokla temsil edilir. Kullanıcı, Activate içinde, kuplaj bileşeninin giriş ve çıkışlarını seçerek, elektriksel veya mekanik veya her iki niceliğin kontrol edilip edilmeyeceğine karar verir. Kontrol edilebilen elektrik ve mekanik niceliklerinden bazıları, elektrik devresinin bileşeninin akım ve gerilimi, aktüatörün torku ve hızı, ayrıca herhangi bir pasif elektrikli parça ve şalterin değerleridir.

SolidThinking Activate ve Flux’un çok sayıda özelliğini kullanarak sonuçların değerlendirilmesi gerçekleştirilmektedir.

Uygulama Örnekleri :

– Lineer aktüatör
– Senkron makinanın regülasyonu
– Senkron makinenin park modeli
– İndüksiyon makinenin skaler kontrolü
– Sinüs dalgası akımla daimi mıknatıslı senkron makine