OptiStruct analiz ve optimizasyon simülasyonlarında RESTART işlemi

Eleman sayısı ve yükleme şartlarına bağlı olarak nonlinear (doğrusal olmayan ) ve yapısal optimizasyon analizlerinin çözümü uzun sürebilmektedir. Donanım arızası veya elektrik kesintisi gibi sebeplerden dolayı çözümün kesintiye uğraması mühendisler için can sıkıcı bir durumdur. OptiStruct yapısal analiz ve optimizasyon çözücüsünde yer alan RESTART özelliğini bu duruma ek olarak model parametrelerini değiştirmek amacıyla da kullanabilirsiniz.

RESTART özelliğini nonlinear simülasyonlarda kullanabileceğiniz olası senaryolar;
1- )  Elektrik kesilmesi sonucunda çözümün kesintiye uğraması durumunda kesintiye uğranan noktadan çözümü devam ettirme.
2- )  Çözümü tamamlanmış bir modelde tanımlanmış loadstep (subcase) sayısını azaltma veya yeni loadstepler tanımlayarak çözümü devam ettirme .
3- )  Çözümü istediğiniz zaman durdurup, loadstep (subcase) tanımlamasında değişik gerçekleştirerek kaldığı yerden devam ettirme .
4- ) Çözümü tamamlanmış nonlinear analize , linear buckling ya da ön yükleme (pre-load) analizi ekleyip çözüme devam ettirme.

RESTART özelliğini yapısal optimizasyon çalışmalarında kullanabileceğiniz olası senaryolar;
1- ) Optimizasyon simülasyonunda çözümün ilerleme durumuna göre çözümü durdurup, optimizasyona dahil edilmeyen (non-design) parçaların korunup, optimizasyona dahil edilen (design) tasarım alanında değişiklikler yaparak çözüme kaldığı yerden devam ettirme
2- ) Optimizasyon simülasyonunda tanımlanan üretim kısıtlarını değiştirerek optimizasyon çözümünü kaldığı yerden devam ettirme

<center

RESTART işlemi için yapılması gereken tanımlamalar :

– Nonlinear analizlerde restart dosyalarının oluşturulması için HyperMesh-OptiStruct arayüzünde RESTARTW=n kartını tanımlamanız gerekmektedir. n ifadesi kaç iterasyonda bir *.rnl uzantılı restart dosyasının oluşturulacağını belirlemektedir.
– Çözüme kaldığınız yerden devam etmek için çözüm klasöründe oluşturulan *.rnl dosyası RESTARTR kartında gösterilerek çözüme kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

Optimizasyon çalışmalarında restart işlemini kullanmak için DOPTPRM, TOPDV, ALT kartı kullanılmaktadır. Optimizasyon çalışmasını istediğimiz adımda durdurup, tasarım alanında değişiklikler yaptıktan sonra DOPTPRM, TOPRST, ADVERNOM kartını tanımlayarak tekrar çözüme başladığımızda tasarım alanında yaptığımız değişiklikler optimizasyon çalışmasına dahil edilerek en son iterasyondan çözüm devam edecektir.