İndüktans Tasarımı ve Manyetik Alan Analizi – Altair Flux

Akım taşıyan bir iletkenin etrafında manyetik alan oluşur. İletken üzerinden alternatif akım akıyorsa, manyetik alan kuvveti akımla değişir ve iletken üzerinde akım akışına ters yönde bir voltaj oluşturur. Buna, karşılıklı indüktans bu indüktansa sahip olan bobine ise indüktör denir.

Bir iletken indüktansı şu şekilde ifade edilebilir: (L, indüktans, Φ manyetik akı, I akım )

Aşağıdaki örnekte ALTAIR Flux yazılımı kullanılarak, solenoid bobin içerisinden geçen akımın oluşturduğu indüktans incelenmiştir. Modelde kullanılan bobin; 1 mm yarıçaplı dairesel kesitli, uzunluğu 50 mm, dönüş sayısı 10’dur. İletken ortamı bakır ve uygulanan akım 1A’dir.

HyperWorks simülasyon paketinde yer alan ALTAIR Flux, 2D ve 3D yapıların alçak frekanslarda elektromanyetik ve termal analizleri için kullanılan bir simülasyon yazılımıdır. ALTAIR Flux ile elektrik makineleri, motor tasarımı, transformatörler, indüktanslar, ısıl işlemler, sensörler ve aktüatörler gibi birçok alanda uygulama yapılabilmektedir.