HyperWorks Solvers 2017.2.3 Yeni Özellikler

HyperWorks Solver 2017.2.3 versiyonundaki yeni özelliklerden bazıları;

OptiStruct 2017.2.3

– Temas (contact) stabilizasyon ve iç enerji sonuçları small displacement nonlineer analizlerde NLOUT tanımlaması gerçekleştirilerek alınabilmektedir.

– Bu versiyondan önce sönüm sadece PCOMP(G) ve PCOMPP de belirtilen GE ile tanımlanabilmekteydi. USEMAT seçeneğiyle her bir ply için sönüm ve karşılık gelen kalınlık, sönümleme matrislerini oluşturmak için kullanılabilecektir.

– Kompozit yapılarda nonlineer ısı transferi analizi desteği eklenmiştir

– Yapısal optimizasyonda yeni cevap (response) fonksiyonları;
    Conta (Gasket) elemanlarından basınç sonuçları
    CGAP ve CFAST elemanları üzerinden kuvvet
    Solid elemanların corner stress sonuçları
    Grid point stress
    Neuber Correction metodu ile elde edilmiş sonuçlar
    1D topoloji sensivitiy çıktısı
    Lokal merkezkaç kuvvet

– Doğru şekilde oluşturulmamış RBE3 elemanların çözücü tarafından otomatik düzeltilmesi

– Frekans cevap ve transient analizlerde Neuber correction metodu kullanma imkanı

– DDM (Domain Decomposition Method), multi-model optimizasyonu ve transient analizlerde de desteklenmektedir

– Help içeriği geliştirilmiş ve yeni formata geçiş yapılmıştır.
– Help içeriğine 87 adet örnek model içeren EXAMPLE GUIDE eklenmiştir.
– Help içeriğinde yer alan Verification Problems sayısı artırılmıştır.

MotionSolve 2017.2.3

– Çok sayıda 3D temas (contact) içeren modellerin çözümü esnasında gereken bellek ihtiyacı önemli oranda azaltılmıştır.

– Temas (contact) tanımlı modellerde yeni sonuç tipleri eklenmiştir ;

    Maximum penetration velocity
    Average penetration velocity
    Maximum slip velocity
    Average slip velocity
    Friction power

– Help içeriği geliştirilmiş ve yeni formata geçiş yapılmıştır.

RADIOSS 2017.2.3

– Time step kontrolü için geliştirilen /DT/NODA/CST2 & /DT/INTER/CST2 seçenekleri. Hesaplama doğrudan hedef zaman adımından başlar ve hesaplama sırasında çoğunlukla sabit kalır.

– TYPE24 temas için stabilite iyileştirme

– Help içeriği geliştirilmiş ve yeni formata geçiş yapılmıştır.

Güncelleme kurulum dosyalarını ve tüm yeni özellikleri içeren sürüm notlarını
ALTAIR CONNECT sitesinden indirebilirsiniz.