Altair FEKO 2019.2 Yeni Özellikler

Altair HyperWorks CAE paketinde yer alan, yüksek frekans eletromanyetik simülasyon yazılımı Altair FEKO & WinProp 2019.2 versiyonunda öne çıkan yeni özellikler ;

– Daha iyi performans ve birden fazla çözüm yöntemi için bellek gereksiniminde azalma sağlayan önemli geliştirmeler gerçekleştirilmiştir. MLFMM (Multilevel fast multipole method) çözüm yöntemi, verimli bir matris doldurma stratejisi kullanarak, matris doldurma süresini yaklaşık olarak 3 kat hızlandırılmıştır. Örnek modeller için toplam çalışma süresinde % 30 ila % 50 oranında azalma gözlenmiştir.

– Far Field hesaplamalarında bellek kullanımı % 30 azaltılmıştır.

– RL-GO (Ray launching geometrical optics) yönteminin paralel çözümlerde kullandığı bellek gereksinimleri azaltılmıştır. Yapılan geliştirmeler ile matrislerin depolandığı “.bof” çıktı dosyasının boyutu büyük ölçüde azaltılmıştır. Işınların POSTFEKO içerisinde görüntülenebilmesi için kullanılan “Ray Storage” özelliğinin hesaplanma süresi hızlandırılmıştır.

– Far Field hesaplamalarında bellek kullanımı % 30 azaltılmıştır.

– Yeni “Cartesian Boundary Near Field Request” özelliği ile model analizi kolaylaştırılmıştır. Request, bir kübün yüzeyindeki noktalar ile tanımlanır ve bu yüzey başka modellerde “Aperture Source” olarak kullanılabilmektedir.

– FEM çözüm yöntemi, farklı FEM portlarına “transmission lines” ve “non-radiating network” bağlanabilecek şekilde geliştirilmiştir. Daha önce network tek bir FEM portunda tanımlanabiliyorken, artık farklı FEM portlarının birbirine bağlanma durumu desteklenmektedir.

– “Cartesian Surface” grafiğine, daha iyi veri görünümü ve değerlendirmesi sağlayan iki yeni özellik eklenmiştir. Surface Graph, sonuçları homojen bir şekilde göstermek için interpolasyon yapmaktadır. Gerekli olmayan durumlarda sonuçların ayrık bir şekilde görüntülenebilmesi için “Discrete” seçeneği eklenmiştir.

Bir yüzey grafiğinde yakın bir alanın enterpolasyonlu (sol) ve ayrık (discrete) gösterimi. (sağ)

– X ve Y ekseninin en boy oranı önemli olduğunda, görüntünün bozulmasını önlemek için en boy oranı kilitlenebilmektedir. Bu özellik default olarak “Enable locked aspect ratio” olarak belirlenmiştir.

– “Tümünü Seç” işlevi geliştirilmiştir. Ürün ağacında “Ctrl+Shift+A” ile seçilen tüm nesneler artık modelleme arayüzünde de seçilebilmektedir.

– RL-GO ışınlarının görüntüsü, 3D görünüme ışın sonuçları eklerken varsayılan olarak yalnızca tek bir ışın gösterecek şekilde değiştirilmiştir. İsteğe bağlı olarak “All” seçeneği ile tüm ışınlar görüntülenebilmektedir.

– İki adet kablo kuplaj bileşeni eklenmiştir;
• VCVS (Voltaj kontrollü voltaj kaynağı)
• Transformer (iki yönlü kuplaj)

WinProp, 5G ağ planlama analizi yapabilme özelliği ile geliştirilmiştir. Özel 5G hava arayüzü dosyaları (kablosuz standart dosyalar) örnekler içermektedir. Bu dosyalardan biriyle yeni bir proje oluşturulduğunda, grafiksel kullanıcı arayüzü numeroloji, 5G taşıyıcı bant genişlikleri, daha fazla sayıda alt taşıyıcı, gelişmiş iletim modları gibi 5G seçenekleri sunar ve bunlar analizde dikkate alınır.

Indoor (iç mekan) and Rural (dış mekan) çözüm senaryoları için değişen yüksekliklerdeki yörüngelerin değerlerini tahmin etmek için destekleyici özellikler eklenmiştir. Yörüngeler artık sabit bir yükseklik ile sınırlı değildir. Bu özellik uzay ve havacılık alanlarında kolaylıklar sağlamaktadır.

WinProp başlangıç klavuzuna yeni örnekler eklenmiştir:

• Bir binadaki kablosuz yönlendiricinin analizi
• Cep telefonu tarafından alınan sinyalin analizi
• Şehir içerisindeki bir baz istasyonunun analizi