Altair FluxMotor ile Optimum Elektrikli Motor Tasarımı

Altair FluxMotor ile Optimum Elektrikli Motor Tasarımı

Uygulamaya uygun bir elektrik motoru tasarlamak her zaman karmaşık bir iş olmuştur. Tasarım mühendisleri giderek daha katı kurallar ve düzenlemelerin yanı sıra verimlilik, maksimum sıcaklık, yapısal dayanım, ağırlık, sağlamlık veya maliyetler gibi çeşitli gereksinimlerle karşı karşıya kalmaktadır.

Simülasyon odaklı tasarım, inovasyon ve hızlı geliştirmede çok önemli bir rol oynamaktadır. Altair FluxMotor , elektrikli makine tasarımcılarına tasarım sürecinde rehberlik eden ve sürecin karmaşıklığını ortadan kaldıran bir yazılımdır.

Kullanıcıların, kütüphane içerisinde yer alan modelleri kullanarak veya kendi modellerini ekleyerek bir makine oluşturmasını, malzeme ve sargılar eklemesini, hızlı bir şekilde bir dizi test işlemini gerçekleştirmesini ve performanslarını kolayca karşılaştırmasını sağlar. Buna ek olarak Altair FluxMotor, çeşitli çalışma noktaları için veya çalışma periyodunun tamamı için makine verimliliğini hesaplayabilmektedir.

FluxMotor ile, elektrikli motor tasarımcıları için karmaşıklık ortadan kaldırılarak, sargı şeması gibi oluşturulması zor yapılar yazılım tarafından basitleştirilmiştir.

Altair FluxMotor yazılımında sargıların tanımlanması
Altair FluxMotor – Sargıların Tanımlanması

Tasarım oluşturulduktan sonra performansın değerlendirilebilmesi için yazılım içerisinde hazır testler yer almaktadır.

Sabit mıknatıslı senkron makineler için yer alan testler ile vuruntu momenti, zıt EMK analizleri gerçekleştirilebilir, bir çalışma noktası için veya belirli bir hız aralığında makinenin performansı incelenerek verimlilik haritası oluşturulabilmektedir.

Asenkron makine testleri ile makinenin eşdeğer devre şeması oluşturulabilir, belirli bir çalışma noktasında veya bir hız aralığında makinenin özellikleri incelenebilmektedir.

Yukarıda belirtilen testleri gerçekleştirmek için arka planda hızlı ve güvenilir Altair Flux çözücüsü kullanılmaktadır. Makine tipine ve testine bağlı olarak statik veya transient yaklaşımlar kullanılmaktadır.

Teste, doğruluk gereksinimlerine ve donanıma bağlı olarak, hesaplama süresi maksimum bir ile birkaç dakika içerisinde değişebilmektedir.

Deney Tasarımları (DoE) ve Multifizik

DoE yöntemleri ve optimizasyon algoritmaları ile motor çalışması mükemmel bir şekilde sistematik hale getirilebilmektedir. Altair HyperStudy yazılımı tüm süreci kontrol eder, test planlarına bağlı olarak değişkenler oluşturmak için FluxMotor’un parametrelendirilmesini kullanır, hesaplamaları başlatır ve sonuç işleme ve veri madenciliği için sonuçları birleştirir.

Elektrikli motor tasarımında kullanılan parametreler Altair HyperStudy yazılımı içerisinde tasarım değişkeni olarak kullanılarak istenen hedefler doğrultusunda optimum sonuçlar elde edilebilmektedir.

HyperStudy içerisinde yer alan DoE (Design of Experiments) çalışması sayesinde sonuca en çok etki eden tasarım değişkenleri elde edilebilmektedir. Böylece kullanıcı sadece bu değişkenleri kontrol ederek, optimizasyon işlemine katarak daha kısa sürede optimum sonuçları elde edebilir.

Doğru konsept tasarım elde edildikten sonra model detaylı elektromanyetik analiz için Altair Flux 2D yazılımına aktarılabilir. Altair Flux yazılımı ile daha detaylı elektromanyetik ve termal analiz gerçekleştirilebilir. Tasarım, gürültü & titreşim (NVH) analizleri ( Altair OptiStruct) ve motor kontrolü ( Altair Activate) gibi farklı multifizik analizlerde kullanılabilir.

FluxMotor yazılımı elektrikli makine tasarımcıları ve sistem simülasyon mühendisleri için en uygun platformdur. Ayrıca konsept motor çalışmaları için hızlı ve kolay bir şekilde tamamen parametreli modeller oluşturmak isteyen simülasyon mühendisleri FluxMotor’un özelliklerinden faydalanabilirler.

Web seminer Kaydı —Elektrik Motoru Tasarımı ve Gürültünün Hesaplanması