Türkçe Webiner : Elyaf Takviyeli Plastik Parçaların Malzeme Karakterizasyonu ve Analizi

Fiber takviyeli parçaların kullanımı sektör farketmeksizin günden güne artmaktadır. Fiber parçacıkların enjeksiyon esnasında kalıp içerisinde dağılımından dolayı parçanın dayanımının tahmini oldukça zordur.

Kompozit malzemelerin çok ölçekli (multiscale) modellemesi, doğru malzeme karakterizasyonu için gerekli fiziksel test miktarını azaltmak ve yapısal analizde doğrusal olmayan malzeme davranışını ve hasar (failure) mekanizmalarını daha iyi değerlendirmek için uygun bir çözüm haline gelmiştir.

İster yüksek performanslı sürekli elyaf takviyeli kompozitlerle, ister kısa elyaf takviyeli plastik parçalarla çalışın Altair Multiscale Designer, çok ölçekli malzeme modellerinin simülasyonlarının geliştirilmesi için doğru ve verimli çözümler sunar.

Düzenleyeceğimiz web seminerinde Altair SimLab multifizik modelleme ve analiz yazılımıyla plastik enjeksiyon dolum analizinden elde edilen fiber oryantasyon tensörleri ve Altair Multiscale Designer’da karakterize edilmiş kısa fiber takviyeli plastik malzemenin Altair OptiStruct’ta gerçekleştirilecek yapısal analize entegre edilmesi gösterilecektir.

SEMİNER KAYDI
23 Temmuz 2020
Saat 15:00 – 15:45