Altair Inspire Motion temas tanımlamasında parçayı bölümleme işlemi

Altair Inspire Motion‘da hareket tabanlı temaslar (contact), temas arayüzündeki geometri türüne bağlı olarak analitik veya mesh tabanlı olmaktadır. Altair Inspire Motion, kullanılan geometriye göre hangi yöntemin uygun olduğunu otomatik olarak seçer. Geometri, örneğin başka bir silindire temas eden bir silindiri temsil ediyorsa, analitik temas kullanılabilir. Analitik temas çözümlerde daha hızlı ve doğru sonuçlar vermektedir. Öte yandan, bir kam yüzeyinin başka bir kam yüzeyini takip etmesi gibi geometri karmaşıksa, mesh tabanlı bir temas kullanılır.

Mesh tabanlı temas tanımı için örnek geometri

Inspire Motion mesh tabanlı temas örnek geometrisi

Mesh tabanlı temaslar ile tüm gövde, çözüm başlangıcında meshlenir. Mesh, birbirlerine olan yakınlıklarını sürekli kontrol ederek temas yüzeylerinin algılanmasına yardımcı olmak için kullanılır. Sonlu eleman analizleri için kullanılan meshe benzer şekilde, daha ince bir mesh, kaba bir meshden daha iyi temas sonuçları sağlar, fakat çözüm süresini uzatır.

Altair Inspire partition komutu

Partions” özelliğinin ana kullanımı , topoloji optimizasyonunda parçayı desing ve non-desing yani optimizasyona dahil edilecek bölüm ve dahil olmayan bölüm olarak ayırma işlemi içindir. Bu özellik temas bölgelerini ayrı (daha küçük) parçalara bölerek mesh tabanlı temas problemini basitleştirmeye de yardımcı olur. Örneğin bir kam yüzeyinin diğerini takip ettiğini düşünelim. Temas yüzeylerini içeren parçalar, ana gövdenin daha küçük bir alt bölümüne bölünebilir.

Daha sonra, meshin boyutunu azaltmaya yardımcı olması için temas tanımında daha küçük parça kullanılır.
Kısacası Partitions, temas bölgesini yakalayacak kadar büyük, ancak gereksiz ağ oluşturma zamanından tasarruf etmeye yardımcı olacak kadar küçük ayrı bir temas gövdesini tanımlamaya yardımcı olmak için kullanılabilir.

Final mesh. Temasa katılmayacak diğer bölümdeki mesh değil, grafik gösterimidir. (tessellation)

Bir parçayı bölümlere ayırırken, Partiton komutu bir parçadan bir malzeme bölgesi eklemek veya çıkarmak için kullanılabilir. Bir parça hareket (motion) analizi temas tanımlamasında kullanmak amacıyla bölünmüşse, bölünen parça ana gövdeye Rigid Group komutuyla birleştirilmelidir. Böylece kütle ve atalet topluca tek bir parçaymış gibi aynı olur.

Mesh Inspire Motion‘da görünmez. Bununla birlikte, kullanıcı “Run Settings” altında “Include All Data” seçimini yaparsa, çözüm klasöründe H3D dosyası oluşturulur. Bu dosya daha sonra Altair HyperView‘de görüntülenebilir.
Amaç, Inspire Motion analizinden gelen yükleri kullanarak her iki bölümdeki gerilimi analiz etmekse, yapısal FEA çözümü sırasında bu bölüm FEA temaslarıyla ana parçaya bağlanacaktır.

Aşağıda yer alan 1 dakikalık video da işlem adımlarını görebilirsiniz.