Altair Welding – Kaynak Simülasyonu

Altair SimLab 2021.2 versiyonuna eklenen Altair Welding çözücüsü, ark kaynağı ve lazer kaynağı gibi harici bir ısı kaynağı içeren tipik metal kaynak işlemlerini simüle etmeyi amaçlar. Sıcaklık, çarpılma ve kalıntı gerilme gibi önemli sonuçları inceleyerek kaynak sürecini sanal olarak tasarlamanıza ve tasarlanan işlemin kalitesi hakkında fikir edinmenize yardımcı olur. Bu versiyonda çözücü üç analiz türünü destekler:

 • Termal analiz
 • Hızlı çarpılma analizi
 • Birleştirilmiş (coupled) analiz
Altair SimLab kaynak simülasyonu

Termal Analiz

Altair Welding çözücüsü, iletkenlik ve özgül ısı gibi sıcaklığa bağlı malzeme özellikleriyle kaynak işleminin geçici (transient) termal analizini destekler. Isıtma ve soğutma döngüleri nedeniyle metallerin erimesini ve katılaşmasını hesaba katar, bu nedenle eriyik havuzunun ve ısıdan etkilenen bölgenin (HAZ) boyutunu tahmin edebilir. Bir dizi standart hacimsel ısı kaynağı desteklenir, örneğin: çift elipsoid ve küresel ısı kaynakları. En yüksek sıcaklık ve soğutma hızı sonuçları kaynak simülasyonu sırasında elde edilir.

Altair SimLab Welding kaynak simülasyon arayüzü
Altair SimLab – Kaynak Simülasyonu

Hızlı Çarpılma Analizi

Hızlı çarpılma analizi, doğal gerinim tabanlı bir çözüm yöntemini kullanan hızlı çarpılma öngörüsünü destekler. Kullanıcı tarafından verilen doğal gerinim verileriyle doğrusal elastik yapısal analiz kullanarak hızlı çarpılma öngörüleri verir. Çözücü ayrıca, genel kaynak çarpılmasını öngörmeye ve azaltmaya yardımcı olmak için çeşitli dolgu malzemesi biriktirme dizilerinin modellenmesini de destekler.

Birleştirilmiş Analiz

Altair Welding çözücüsü, kaynak işlemi sırasında sıcaklık gradyanının neden olduğu bozulmayı ve kalıntı gerilmesini öngörmek için birleştirilmiş termal-mekanik analizi destekler. Çözücü, sıcaklığa bağlı termal malzeme özelliklerini ve doğrusal termo-elastik yapı modellerini destekler.

Altair SimLab kaynak simülasyonu arayüzü

Desteklenen Sonuçlar:

Termal analiz

 • Sıcaklık
 • Isı Akısı
 • Tepe Sıcaklık
 • Soğutma Hızı

Hızlı Çarpılma Analizi

 • Yerdeğiştirme
 • Kalıntı gerilmesini

Birleştirilmiş Analiz

 • Sıcaklık
 • Isı Akısı
 • Tepe Sıcaklık
 • Soğutma Hızı
 • Yerdeğiştirme
 • Kalıntı gerilmesini

Altair SimLab 2021.2 versiyonunu Altair ONE Marketplace veya CONNECT adreslerinden indirerek, kaynak simülasyonlarınızı gerçekleştirebilirsiniz.