Altair HyperWorks – Load Step Input Tanımlamaları

Altair HyperWorks 2021.1 versiyonundan başlayarak, Altair OptiStruct kullanıcı profilinde analiz tanımlamaları için gereken bazı genel doğrusal (linear) ve doğrusal olmayan (nonlinear) tanımlamalar, Load Step Inputs adlı yeni bir collector altına taşınmıştır. Taşınan tanımlamalar:

EIGRL; EIGRA; EIGC; EIGRD, NLPARM, NLADAPT, NLOUT, NLPRINT, NLMON, NLENRG, BASELIN

Bu tanımlamaları Model Browser içerisinde Load Step Inputs altından gerçekleştirebilirsiniz.

Altair HyperWorks, analiz tanımlamaları