Yay başlangıç durumunu belirleme – Altair Radioss

Altair® Radioss® çözücüsünde çeşitli uygulamalarda kullanılabilecek farklı yay tipleri bulunmaktadır. Genel uygulamalarda kullanılabilecek olan Type4 spring, farklı kuvvet tiplerinde kopma modellemesi gerçekleştirebileceğiniz Type8 ve Type13 spring ve makara modellemelerinde kullanılabilecek olan 3 düğüm noktasına (node) sahip Type12 spring bunlardan bazılarıdır.


Ayrıca yay pekleşmesini, farklı tipteki eğrilerle modellemek, property içerisindeki H1 parametresiyle mümkündür. İzotropik, kinematik veya uncoupled yay pekleşme seçenekleri H1 içerisinde bulunmaktadır. Bununla ilgili detaylı bilgiyi help bölümünde bulabilirsiniz

Bunlara ek olarak, spring propertysi içerisinde bulunan fct_ID11 eğrisi (kuvvet-gerinim) ile, başlangıç durumunda yayın, esnetilmiş veya sıkıştırılmış bir durumda monte edilmesini simüle edecek şekilde tanımlamalar gerçekleştirebilirsiniz.


Yay başlangıç durumunda esnetilmez ya da sıkıştırılmazsa ve nonlinearite ihtiyaç halinde değilse, sadece yay sabiti K’nın tanımlanması yeterli olacaktır. Ancak esneme ya da sıkıştırılma sizin için önemliyse, tanımlayacağınız eğri yay davranışını belirleyecektir.


Başlangıç durumunda tanımlanmış olan kuvvet-gerinim eğrisi, +x ekseninde offsetlenirse, yayın simülasyon sırasında gerileceğini ve uzayacağını görebilirsiniz. Tam tersi durum, yani yayın sıkıştırılması için başlangıç durumu eğrisi -x ekseninde offsetlenmelidir.

Yay başlangıç durumunun tanımlanması

Ayrıca farklı eğriler oluşturmak yerine, Model Browser’da, curve altında bulunan function_scale_and_shift seçeneği aktif edilerek, mevut eğrinizi ölçeklendirebilir ya da ofsetleyebilirsiniz.

İlk esnetilme grafiği ile alınan sonuçlar ve ilk sıkıştırılma grafiği ile alınan sonuçlar için aşağıdaki görüntüleri inceleyebilirsiniz.