Aksi-simetrik modellerde yapısal optimizasyon

Altair OptiStruct 2022 versiyonuyla birlikte aksi-simetrik elemanlar için optimizasyon desteği eklenmiştir.

Aksi-simetrik optimizasyon aşağıdaki optimizasyon yöntemleri için desteklenmektedir;

 • Şekil (shape) optimizasyonu
 • Serbest şekil (free-shape) optimizasyonu (hem klasik hem de grid base yöntemler)
 • Malzeme özelliklerine göre boyutlandırma (sizing) optimizasyonu (DVMREL)

Desteklenen cevap (response) fonksiyonları;

 • Yer değiştirme
 • Uyum (compliance)
 • Özdeğer (eigenvalue)
 • Gerilme
  • von Mises stress (SVM)
  • Radial stress (SR)
  • Hoop/circumferential stress (ST)
  • Longitudinal stress (SAZ)
  • Radial shear (SRA)

Aşağıdaki örnek modelde hedef toplam hacmin minimize edilmesidir ve ST gerilmesi için kısıtlama tanımlanmıştır.

Aksi-simetrik model yapısal optimizasyon sonucu

Aksi-simetrik model yapısal optimizasyon – Altair OptiStruct

Sorularınız olması durumunda iletişim formunu kullanabilirsiniz.