Altair HyperWorks CFD 2022.1 Yeni Özellikler

Altair HyperWorks CFD modelleme ve sonuç inceleme (Pre & Post) yazılımının 2022.1 versiyonunda öne çıkan yeni özellikler ve geliştirmeler.

Altair HyperWorks CFD yazılımını Altair ONE Marketplace‘den indirebilir, sorularınızı iletişim formunu kullanarak iletebilirsiniz.

Çizim Araçları

2D çizimler oluşturma araçlarını içeren yeni Sketch adında yeni bir menü ve şerit (ribbon) eklenmiştir. Araçlar, global koordinat sistemleriyle hizalanmış düzlemleri seçerek eskiz düzlemini tanımlamak için birden fazla yol sağlar. Ayrıca geometriyi keserek veya geometriyi bir düzleme yansıtarak mevcut geometrinin referanslarını alabilirsiniz. Birden fazla etkileşimli araç kullanarak eskiz oluşturma yetenekleri sağlar. Boyutlandırma özelliği, eskizlerin boyutlarını parametrelendirmenizi sağlar. CFD için büyük kullanım durumlarından biri, dönen geometrinin kesme çizgilerini almak ve etraflarında silindirik olmayan bir eksenel simetrik MRF bölgesi oluşturmaktır.

Model organizasyonu için yeni seçenekler

Geometriyi daha iyi organize edebilmeniz için yeni seçenekler eklendi.

  • Parçaları, katıları, yüzeyleri, çizgileri yeni bir gruba eklemek veya taşımak için sağ tıklama seçenekleri eklendi.
  • Seçilen yüzeyleri mevcut bir parçaya taşımak için sağ tıklama seçeneği eklenmiştir.
  • Geometri renk görselleştirme aracına parça (part) grubu ve katı grup renk görselleştirme seçenekleri eklenmiştir.

FIND aracı

Kullanıcıların modelde belirli bir geometriyi bulmasını sağlayan bu yeni araç, eşleşen geometrileri, serbest yüzeyler, bölmeler, iç yüzeyler gibi topolojik sorunları olan geometrileri bulmak gibi birçok seçenek sunar.

Eşleşen parçaların ekranda yalnız bırakılması

QUERY aracı

Bu yeni araçla, alan, hacim, sınırlayıcı kutu, ekli geometriler, ID’ler, koordinatlar gibi geometri bilgilerini sorgulayabilirsiniz.

Dağınık veri girişi

Dağınık verilere (x,y,z, skaler değer) dayalı sınır koşullarını tanımlamak için yeni bir araç eklenmiştir. Dağınık veriler hem akış hem de hareket sınırları için açığa çıkar. Akış sınırı tanımları için Advance aracına veya hareket tanımı için Advance Spatial aracına gidebilir, değişkenleri tanımlayabilir ve bu türden dağınık verileri seçebilirsiniz. Tablo düzenleyicide veri girebilir veya mevcut bir metin ya da csv dosyasını yükleyebilirsiniz.

Refinement bölgesi için parametre desteği

Refinement bölgeleri ve mesh hareket araçları için parametre desteği eklenmiştir.

Hacim mesh kontrollerini yüzey mesh kontrollerine yayma

Ayarları yüzey mesh kontrollerine de yaymak için hacim mesh kontrolüne yeni bir seçenek eklenmiştir. Bu seçenek açıksa: hacim meshi kontrolünde tanımlanan ayarlar seçilen katıların tüm yüzeylerine yayılacaktır. Bu katılar için yüzey mesh kontrollerini zaten tanımladıysanız, yüzey mesh kontrolü ile hacim mesh kontrolü arasındaki daha küçük boyuta uyulacaktır.

Help içerisinde eğitim kaynakları

  • Geniş bir yalpazeyi kapsayan 51 adet adım adım uygulama örneği
  • 23 adet “Nasıl yapılır ?” videosu
  • Endüstriyel uygulama süreçlerini gösteren model ve açıklamalar

HyperWorks CFD Post Yeni Özellikler

Yeni okuyucu seçenekleri iletişim kutusu

HyperWorks CFD Post içine, verileri içe aktarırken kodun davranışını özelleştirmenizi sağlayan yeni bir iletişim kutusu eklendi. Seçenekler genel ayarlar ve dosya formatına/okuyucuya özel ayarlar olarak ikiye ayrılır.
Genel ayarlar, modelin varsayılan renklendirmesi ve geçici durumlar için görüntülenecek varsayılan zaman adımı üzerinde kontrol sağlar. “Okuyucuya” özel seçenekler farklı çıktı koleksiyonlarının açılıp kapatılmasına izin verir. “Okuyucu “ya özel seçenekler şu anda yalnızca AcuSolve .Log dosyaları için desteklenmektedir.

Yeni çarpıtılmış yüzey gösterimi

Dilim düzlemleri ve sınır yüzeyi, görselleştirme alanının “derinliğini” göstermek için bir vektör veya skaler ile çarpıtılabilir. Bir vektör miktarı seçildiğinde, yüzeydeki her bir düğüm, vektörün büyüklüğü ve kullanıcı tarafından belirlenen ölçek faktörünün çarpımı kadar vektör yönünde yer değiştirir. Bir skaler seçildiğinde, yüzeydeki düğümler skaler değer ile kullanıcının seçtiği ölçek faktörünün çarpımı kadar yüzey normal yönünde yer değiştirir.

Girdap merkezi tespiti

Girdap yapısının dönme merkezini bir çizgi olarak görüntülenmesi sağlayan Vortex Core aracı eklenmiştir.
Girdap merkezleri herhangi bir geçerli hız alanında hesaplanabilir (anlık, zaman ortalamalı, hareketli ortalamalı, vb.). Girdap merkezi hesaplamasının çıktısı özellikle akışta devridaim olan bölgeleri tanımlamak için kullanışlıdır. Bu bölgeler daha sonra HyperWorks CFD Post tarafından sağlanan diğer görselleştirme araçları kullanılarak daha fazla incelenebilir.

2D konumsal çizim

Bir sonuç veri setinden konumsal olarak örneklenen değerlerin çizimi (plot) artık HyperWorks CFD Post’ta desteklenmektedir. İsteğe bağlı sayıda çizgi grafiği oluşturulabilir ve ekranda görüntülenebilir. Çizgiler, kullanışlı, grafiksel bir iş akışı kullanılarak konumlandırılan noktalar olarak tanımlanır. Çizim penceresi, çizgilerin görüntülenmesinde ince ayar yapmak için bir dizi kontrol içerir ve grafiklerden görüntülenebilir veya gizlenebilir.

Geliştirilmiş renk haritası ve gösterge kontrolü

Renk haritaları ve göstergelerin özelleştirilmesi için yeni özellikler eklenmiştir.

  • Renk haritası kontrolleri
  • Başlık/metin kontrolleri
  • Sayı formatı
  • Konum ve yönlendirme

Yeni zaman serisi verileri için çizim aracı

Altair AcuSolve veritabanından gelen zaman geçmişi verilerinin görüntülenmesini sağlamak için yeni bir çizim aracı eklenmiştir. Çizim aracı sayfa başına birden fazla çizimi, birden fazla sayfayı ve kullanıcı tanımlı fonksiyon çizimini destekler. Çizimler statik olabilir veya çözüm ilerledikçe dinamik olarak güncellenebilir. Çizim tuvali, bölünmüş bir pencere görünümü veya modelleme oturumunuz sağlamak için grafik penceresinin yanına da yerleştirilebilir.