Arduino ile PWM Kullanarak LED Parlaklığın Ayarlanması

Arduino, üzerinde mikrodenetleyici bulunan ve birçok projede kullanılan bir devre kartıdır. Bir mikrodenetleyici, temelde tek bir yazılım programını birçok kez çalıştırabilen küçük bir bilgisayar olan entegre bir devredir. Bir yazılım programı, bir arac kullanarak yazılmalı ve daha sonra belirli bir görevi gerçekleştirmek için mikro denetleyiciye indirilmelidir. Bir yazılım programı veya kodu yazmak bazı insanlar için […]

Frekans Modülasyonu (FM) ve Demodülasyonu – Altair Embed

Frekans Modülasyonu (FM) ve Demodülasyonu – Altair Embed Frekans modülasyonu özellikle haberleşme ve sinyal işleme alanında en çok kullanılan modülasyon türlerinden biridir. Yüksek frekanslı bir dalganın frekansının gönderilecek olan bilgi sinyaline göre değiştirilmesi yoluyla bilginin kodlanması yöntemidir. Bu yüksek frekanslı dalgaya taşıyıcı adı verilir ve frekans modülasyonu uygulamalarında bu bir sinüs sinyalidir. Günümüzde radyo vericilerinin […]