Deforme olmuş modeli Altair HyperView’den dışarı nasıl aktarabiliriz ?

Simülasyon sonuçlarını inceleyerek raporladığımız Altair HyperView yazılımı deforme olmuş modelleri sonlu elemanlar veya STL formatında dışarı aktarmamıza (export) imkan sağlamaktadır. Bunu için yapmanız gereken işlemler ; 1- ) Sonuç dosyasını ( H3D, A01, op2, odb, rst , d3plot vb.) Altair HyperView yazılımında açınız. 2- ) Animasyon aracı kullanarak dışarı aktarmak istediğiniz zaman dilimine (time step) […]

HyperMesh ve HyperView , AIRBUS standart yazılımları olarak seçildi

AIRBUS tarafından gerçekleştirilen ayrıntılı yazılım değerlendirmeleri sonucunda, sonlu elemanlar modelleme yazılımı olarak HyperMesh, simülasyon sonuçlarını değerlendirme yazılımı olarak HyperView, standart yazılımlar olarak seçilmiştir. 2016 yılı başında başlayan yazılım kıyaslama çalışmaları sonunucunda AIRBUS, dünya çapında tüm uçak geliştirme projelerinde standart yazılım olarak HyperMesh ve HyperView yazılımlarını kullanacaktır. Yapılan anlaşmayla yazılımlar dışında aşağıdaki konularda destek sağlanacaktır; – […]

HvTrans ve HgTrans yazılımlarının kullanımı

Altair HyperWorks CAE paketi içerisinde yer alan HvTrans ve HgTrans yazılımları iki farklı amaç için kullanılabilir: 1- ) 10’larca gigabyte boyutundaki sonuç dosyalarının sunucudan kullanıcı bilgisayarına kopyalanması zaman alan bir işlemdir. Aynı zamanda disk alanı problemi de yaratmaktadır. Büyük sonuç dosyalarından istenilen sonuçların ( plastik strain, yerdeğiştirme vb.) seçilerek, sadece bu sonuçların yer aldığı, boyutu […]

HyperView yazılımında, deforme şeklin kaydedilmesi

Altair HyperView, simülasyon sonuçlarınının ( implicit ve explicit FEA ( mukaveme, termal, çarpışma, patlama vb.) sac metal sekillendirme, hesaplamalı akışkanlar dinamiği, mekanik sistem dinamiği ) detaylı olarak incelendiği ve raporlandığı yazılımdır. Aşağıdaki ipucu videosunda, simülasyon sonucu yapıda oluşan deformasyonun sonlu eleman modeli olarak (input deck) kaydedilmesi ve HyperMesh sonlu elemanlar modelleme yazılımında açılması gösterilmektedir. Kullanıcılar […]

NVH Web Semineri – Altair Squeak & Rattle Director

Altair’in Squeak & Rattle Director çözümü, tıkırdama ve gıcırtının temel nedenlerini hızlı şekilde tespit etme ve ortadan kaldırmaya yönelik kapsamlı bir yazılım otomasyon bütünüdür. HyperMesh ve HyperView yazılımlarına entegre olan bu yarı-otomatik çözümle tıkırtı ve gıcırtı kaynakları tespit edilebilmektedir. Altair Hyperworks CAE paketinin gürültü & titreşim (NVH) problemlerine yönelik çözümleri gösteren web seminerini izleyerek Scania […]