Deforme olmuş modeli Altair HyperView’den dışarı nasıl aktarabiliriz ?

Simülasyon sonuçlarını inceleyerek raporladığımız Altair HyperView yazılımı deforme olmuş modelleri sonlu elemanlar veya STL formatında dışarı aktarmamıza (export) imkan sağlamaktadır.

Bunu için yapmanız gereken işlemler ;

1- ) Sonuç dosyasını ( H3D, A01, op2, odb, rst , d3plot vb.) Altair HyperView yazılımında açınız.

2- ) Animasyon aracı kullanarak dışarı aktarmak istediğiniz zaman dilimine (time step) getiriniz.

3- ) File –> Export –> Solver Deck seçimiyle (Ctrl+ E) Export Deformed Shape penceresini açınız. Altair OptiStruct (*.fem), Altair RADIOSS (*.RAD) , *.inp, *.key veya STL formatında modeli dışarı aktarınız (export)