HvTrans ve HgTrans yazılımlarının kullanımı

Altair HyperWorks CAE paketi içerisinde yer alan HvTrans ve HgTrans yazılımları iki farklı amaç için kullanılabilir:

1- ) 10’larca gigabyte boyutundaki sonuç dosyalarının sunucudan kullanıcı bilgisayarına kopyalanması zaman alan bir işlemdir. Aynı zamanda disk alanı problemi de yaratmaktadır. Büyük sonuç dosyalarından istenilen sonuçların ( plastik strain, yerdeğiştirme vb.) seçilerek, sadece bu sonuçların yer aldığı, boyutu küçük yeni sonuç dosyasının (H3D) yaratılması, HvTrans yazılımıyla mümkündür.

2- ) Başka simülasyon formatlarındaki sonuç dosyalarının H3D formatına dönüştürülmesi. Bu dönüştürme esnasında bütün sonuçlar seçilebileceği gibi, belirli tip sonuçlarda seçilebilir. Bu sayede daha az yer kaplayan kompakt H3D formatında simülasyon sonuçları içeren dosyaları elde edebilirsiniz.

Her iki yazılımı arayüz kullanmadan komut satırından kullanarak (batch mode) kullanabilirsiniz.