Daha hafif ve güvenli yolcu koltuklarının HyperWorks CAE paketi kullanılarak tasarlanması

B/E Aerospace firması, daha hafif ve daha güvenli uçak yolcu koltukları tasarımında HyperWorks yazılımlarını kullanıyor

İlgili Yazılımlar:
Impcilit ve Explicit Sonlu Eleman Analizi — Altair RADIOSS
Yapısal optimizasyon – Altair OptiStruct
Multi-disipliner optimizasyon — Altair HyperStudy
Sonlu eleman Modelleme — Altair HyperMesh

HW Success Story Be Aerospace Web