HyperMesh kullanılarak gemi sonlu elemanlar modelinin oluşturulması

Altair HyperMesh yazılımı, gemi tasarımlarının sonlu elemanlar modellerinin oluşturulmasında mühendislerin işlerini kolaylaştıran ve modelleme süresini kısaltan çok sayıda özelliğe sahiptir.
Aşağıdaki videoda gösterilen bazı özellikler ;
– Küçük yüzeylerin kaldırılması
– Çentik gibi gereksiz delik ve bölümlerin kaldırılması
– Yüzeylerin ilk olarak HyperMesh araçlarıyla bölümlere ayrılması, daha sonra aynı komutların TCL script komutlarıyla otomatikleştirilmesi
– Topoloji hatalarının düzeltilmesi
– Karşılıklı yüzeyler arasındaki boşlukların doldurulması
– Ortak kenarların birleştirilmesi
– QI-optimze özelliğiyle mesh kalitesinin kolayca artırılması
– Geometri problemlerinin interaktif olarak düzeltilmesi
– Gereksiz kenarlarının gizlenmesi