Esnek Cisim Dinamiği – ALTAIR MotionSolve

Mekanik sistem simülasyonlarının gerçekleştirilme amaçlarından biri de, hareket esnasında esnek olarak modellenen parçalar üzerinde oluşan gerilme ve yer değiştirme değerlerinin tespit edilmesidir.
Aşağıdaki eğitim videosunda esnek (flexbody) modelleme adımlarının tamamı gösterilmektedir.

– Tüm parçaların rijit olarak kabul edilmesi ve mekanik sistem simülasyonunun ALTAIR MotionSolve yazılımyla gerçekleştirilmesi
– Esnek olarak kabul edilen parçanın ALTAIR HyperMesh yazılımında sonlu eleman modelininin oluşturulması
– Entegre olarak çalışan ALTAIR OptiStruct FEA ve ALTAIR MotionSolve yazılımlarının kullanılarak (Craig-Bampton yaklaşımıyla) çözümün tamamlanması.