ALTAIR VisSim Embedded ile TI MSP430 Mikrodenetleyicili Step Motor Kontrolü Uygulaması

Step motorlar bir tam turlarını eşit küçük adımlara bölen fırçasız dc motorlardır. Böylece pozisyonları, herhangi bir geri beslemeye gerek duymadan bu adımlar sayesinde belirlenebilir. Motora uygulanacak olan sinyallerin frekansı değiştirilerek motorun hızı, sırası değiştirilerek dönüş yönü kontrol edilebilir.

Bu uygulamada MSP430 mikrodenetlieyici yardımıyla uln2003 sürücü devresi kullnılarak unipolar 28BYJ48 step motorun pozisyon kontrolü yapılmıştır. Dönüş yönü ve açı bilgisi mikrodenetleyicinin analog giriş portuna bağlanan 10K değerinde bir pot aracılığı ile sağlanmış, ve 4 adet dijital çıkış portundan sürücü devresine kontrol sinyalleri gönderilmiştir.

Model bazlı gömülü sistem geliştirme yazılımı ALTAIR VisSim Embedded kullanılarak gerekli algoritma, hazır bloklar kullanılarak tasarlanmış ve ardından otomatik olarak MSP430 mikrodenetleyicisine uygun C kodlarına dönüştürülmüştür.

Texas Instruments firmasına ait Code Composer yazılımıyla entegre çalışan ALTAIR VisSim arayüzünde, oluşturulan kodun derlenmesi işlemi gerçekleştirilmiş ve mikrodenetliyiciye yine VisSim arayüzünden direkt olarak yüklenmiştir.