HyperWorks 2017.2 Versiyonu Yayınlandı !

Yeni özelliklerin eklendiği ve tespit edilen hataların giderildiği HyperWorks 2017.2 versiyonu yayınlandı. Kurulum dosyalarını ALTAIR CONNECT sitesinden indirebilirsiniz.
Yeni özelliklerden bazıları :

OptiStruct Analiz & Optimizasyon
– Kompozit yapılarda large displacement analiz desteği
– Harici gürültü hesaplamalarında infinite element kullanımı
– Topoloji optimizasyonunda overhang angle üretim kısıtlaması.
– Güvenirlik tabanlı (RBDO) topoloji optimizasyonu
– Kompozit optimizasyonunda kompozit stress/strain/failure cevap fonksiyonu tanımlama desteği
– HDF5 desteği
– Mafsal tanımlama desteği ( Silindirik, Kardan, küresel … )

Alıcı üzerindeki basınç dağılımı ve kaynak üzerindeki yer değiştirme vektörü

MotionSolve
solidThinking Activate yazılımıyla eş zamanlı (co-simulation) çözümlerde statik analiz desteği
– Beam elemanlarda ön yükleme tanımlama desteği
– Geliştirilen Truck/Bus kütüphanesi
– Geliştirilen yaprak yay ve havalı süspansiyon oluşturma sihirbazı
– Mafsal ve Motion tanımlaması ile mümkün olmayan hareket uygulamalarında general constraint tanımlama desteği

RADIOSS
– Geliştirilen Type24 temas özelliği
– Yeni malzeme modelleri ( LAW88, LAW93, LAW94 )
– Nonlinear strain tabanlı yeni failure modeli (BIQUAD)
– HyperMesh-RADIOS arayüzünde ply ve laminate tanımlama

AcuSolve
– Geliştirilen multifaz çözücüsü
– Güncellenen AcuTherm dökümanlarıyla ısı iletim katsayısı, global referans sıcaklık vb. çeşitli yöntemlerinin nasıl ve ne zaman kullanılacağı hakkında ayrıntılı bilgi imkanı
– AcuOptiStruct : AcuSolve eşlenik ısı transferi CFD analizinden OptiStruct’a termal veri aktarımını için basitleştirilen prosedürle termal gerilme analizinin gerçekleştirilmesi.

Kola şisesinden akış. Level set teknolojisi kullanılarak modellenmiştir.

HyperStudy
– Model kurulumu esnasında çözücü giriş argümanları alanına değişkenler ve yönergeler tanımlama imkanı
– Yeni, sistem güvenilirlik optimizasyonu (SRO)
– Geri alma / tekrarlama özelliği
– Güncellenen Pareto tabı

FEKO
– FEM olarak atanan bölge için mükemmel elektrik iletken ortam desteği eklenmiştir. Bu bölgeler tetrahedra olarak meshlenmekte fakat FEM çözümü yapılırken bilinmeyenlerin sayısına eklenmemektedir.
– FDTD için ileri seviye çözümlerde frekans ayarları maksimum zaman aralığı, minimum zaman aralığı ve yakınsama eşiği seçenekleri ile genişletilmiştir
– Yakın alan optimizasyonu için elektrik ve manyetik akı yoğunluğu optimizasyon seçenekleri eklenmiştir.
– Uzak alan optimizasyonu için anten empedans uyumsuzluklarının da katıldığı realised gain optimizasyon seçeneği eklenmiştir

 

HyperMesh
– Mass Trimming : Non-structural kütlenin, yeni bir tasarıma çok kolay ve verimli bir şekilde yeniden uygunalabilmesi
– Montajlı yapılarda birden fazla parçanın aynı anda güncellenebilmesi, ID ve model kontrolününü gerçekleştirilmesi
– Geliştirilen connector browser, yeni connector gerçekleştirme özellikleri
– CREO 4 F000 ve SolidWorks 2017 format desteği

SimLab
– Move aracıyla parçaların interaktif olarak taşınması, döndürülmesi
– OptiStruct temas continuous sliding ve conductance parametre desteği
– Creo 4.0 desteği
– Geri alma özelliğin geçerli olduğu yeni paneller

HyperView & HyperGraph
– Stress Linearization aracı
– Axisymmetry Aracı : İkik boyutlu eksenel simetrik elemanları üç boyutlu geometri olarak görselleştirme imkanı
– TableView ve Plot Browser’a eklenen yeni özellikler

Stress Linearization – HyperView