solidThinking Compose 2017.2 Yeni Özellikler

Yeni özelliklerin eklendiği solidThinking Compose 2017.2 versiyonu yayınlandı.
Kurulum dosyasını solidThinking veya ALTAIR CONNECT sitesinden indirebilirsiniz.

Yeni özelliklerden bazıları:
– Matris matematik performansı geliştirildi
– FFT hesaplama performansı geliştirildi
– Değişken adları alt çizgiyle başlayabilir

– HyperMath HML dosyalarını Compose OML dosyasına dönüştürmek için bir yardımcı araç yazılıma eklenmiştir.
– Komut penceresindeki hata mesajlarına eklenen köprü (hyperlink) sayesinde hata satırına geçiş yapabilirsiniz.
waitbar : Kullanıcı arayüzü (GUI)) ve etkileşimli diyaloglar için yeni komut
– Bir figür üzerinde birden fazla eksen desteği.
– HyperWorks Desktop yazılımlarıyla güçlü bir bağlantı geliştirilmiştir. Compose arayüzünden OML fonksiyonlarını kaydederek HyperGraph, HyperStudy, MotionView ve HyperMesh Matrix Browser da yeniden kullanabilirsiniz.

importdata fonksiyonu
xlsread, xlswrite : Excel uyumlu dosyaları işleme fonksiyonları
checksyntax : fonksiyonuyla çalıştırmadan söz dizimini kontrol etme olanağı
circshift : Diziyi dairesel olarak kaydırma fonksiyonu

Z=(10:15)'
Z = [Matrix] 6 x 1
10
11
12
13
14
15
Y = circshift(Z,3)
Y = [Matrix] 6 x 1
13
14
15
10
11
12

regexprep : Düzenli ifade kullanarak metni değiştirme fonksiyonu

str = ' solidThinking Compose 2017 Yayınlandı';
expression = '2(\w+)7';
replace = '2017.2';
newStr = regexprep(str,expression,replace)
newStr =  solidThinking Compose 2017.2 Yayınlandı