PID Kontrol ile Su Tankı Modelinin 1D Simülasyonu – solidThinking Activate

Herhangi bir sistemde giriş ve çıkış arasındaki ilişkiyi ifade etmek ve modellemek amacıyla basit bir su tankı örneğini kullanabiliriz. Giriş, tank içerisinde istenen sabit sıvı seviyesi, çıkış ise proses sonrası sabitlenen sıvı seviyesidir. Seviyeyi ayarlamak için dolum ve boşaltım vanaları bulunmaktadır.

Kontrol sistemindeki esas amaç sıvı seviyesini en kısa sürede kararlı hale getirmek ve kalıcı hal hatasını yani istenen sıvı seviyesini minimum hata ile yakalamaktır. PID kontrol ile P (Oran), I (İntegral), D (Türev) katsayılarını değiştirerek kolayca ayarlanabilmektedir.

Ana denklemin bir boyutlu (1D) modellemesi yapılarak sistemin zaman cevabı elde edilebilir, olası hatalar sistem gerçekleştirilmeden tespit edilebilir, sistem üzerinde istenilen değişiklikler yapılabilir.

Aşağıdaki örnekte, temel sistemler olan su tankı ve PID kontrol sistemi solidThinking Activate yazılımıyla tasarlanmıştır. solidThinking Activate yazılımını HyperWorks lisans sistemiyle veya lisansını satın alarak kullanabilirsiniz.