HyperWorks Desktop 2017.2.2 Yeni Özellikler

HyperWorks Desktop 2017.2.2 güncellemesi, aşağıdaki yazılımlar için yeni özellikler ve geliştirmeler içermektedir :

– HyperMesh
– HyperView
– HyperCrash
– HyperForm
– MotionView
– HyperStudy

Yeni özelliklerden bazıları :

HyperMesh
– Aerospace arayüzüne eklenen yeni özellikler

– Model Browser- Entity Editor kullanarak CSV formatındaki verilerin içeri (import) alınabilmesi ( PCOMP, PCOMPG, TABLEM/S/D )

Farklı tanımlamalar için verilerin CSV formatında içeri aktarılması

– Transformation Tool aracında sistemleri kullanma imkanı

– Field özelliği, ısı transfer katsayılarını ve sıcaklığını CFD analiz dosyasından veya bir CSV dosyasından yapısal meshe map etmek için geliştirilmiştir.

HyperMesh – Akış sonuçlarını CFD sonuç dosyasından veya CSV dosyasından yapısal modele map etme

MotionView
– Temas (kontak) simülasyonları için grafiklerin mesh boyutunu tek tek kontrol etme imkanı

MotionView – Her bir parça için ayrı ayrı mesh büyüklüğü tanımlama özelliği

– Project Browser’a eklenen yenilikler ( Copy desteği, ilgili varlıklarla activate/deactivate özelliği)

– Yaprak yay ( Leaf Spring Builder) oluşturma aracına eklenen yeni özellikler

MotionView- Yaprak Yay oluşturma aracı

HyperForm
– HyperForm – Incremental , hot metal gaz şekillendirme proses desteği

– Optimizasyon analizinde şekillendirme sınır eğrisini ( Forming Limit Curve ) kısıt olarak tanımlama imkanı

HyperStudy
– Yeni FAST (Fit Automatically Selected by Training ) Fit algoritması, kullanıcının veriler için en uygun Fit algoritması hakkında karar vermesi ihtiyacını ortadan kaldırmaktadır

– Geliştirilen SimLab model bağlantısı sayesinde gereken işlem adımları azaltılmıştır

– Çok boyutlu veri görselleştirmeye daha iyi bir bakış akışı sağlayan bubble plot özelliği

HyperStudy – çok boyutlu veri görselleştirme bubble plot özelliği

– Tabular data desteği

– MAC (Modal Assurance Criteria) kullanarak mod takibi

Kurulum dosyasını ALTAIR CONNECT sitesinden indirebilirsiniz