HyperWorks 2018 Elektromanyetik Simülasyon Çözümleri

HyperWorks 2018 Elektromanyetik Simülasyon Çözümleri

HyperWorks yazılım paketi içerisinde yer alan alçak ve yüksek frekans elektromanyetik simülasyon yazılımlarının 2018 versiyonları yayınlanmıştır.

FEKO 2018 ( Yüksek frekans elektromanyetik simülasyonlar)
Flux 2018 ( Alçak frekans elektromanyetik & termal simülasyonlar)
FluxMotor 2018 ( Alçak frekans elektrikli motor ön tasarımı)
WinProp 2018 ( Kablosuz yayılım ve radyo ağı planlaması simülasyonları)

Yazılımların kurulum dosyalarını ALTAIR CONNECT sitesinden indirebilirsiniz.

FEKO & WinProp 2018 Yeni özelliklerden bazıları :

– FEKO & WinProp yazılımları artık tek kurulum dosyasıyla birlikte kurulmaktadır ve açılış penceresi kolay erişim için sadeleştirilmiştir.
– RL-GO yöntemiyle gerçekleştirilen analizlerde yüzey özellikleri olarak iletim ve yansıma katsayı değerlerinin tanımlanabilmesi
– Birbiriyle temas etmeyen ve dielektrik malzeme özelliğine sahip nesnelerin FEM (sonlu elemanlar yöntemi) ve SEP (yüzey eşdeğerlik ilkesi) metotları kullanılarak hibrit (FEM/MoM) çözümlerinin gerçekleştirilebilmesi
– Kablo modellemede yeni metodlar ve yeni mesh algoritması
– Çözüm öncesi eleman hataların tespitine yönelik kapsamlı kontrol
– İçeriği geliştirilen, yeni örnekler eklenen ve HTML formatına dönüştürlen yardım (help) içeriği
– Performans artışı sağlanan mesh algoritması

– FEKO uzak alan sonuçlarını ( anten modelleri) .ffe formatında içeri alma imkanı
– Kapalı ve kentsel senaryolarda ışın izleme yöntemlerinden SRT ve IRT (ya da Fresnel/ UTD seçeneği) ile hem alıcı hem de verici antenlerin açıya bağlı polarizasyonlarının hesaba katılarak daha detaylı analizlerinin gerçekleştirilebilmesi
– OpenStreetMap ( .osm XML)’ten alınan verilerin WinProp yazılımında okunabilir formata dönüştürülebilmesi
– Kapalı alan senaryolarına ek olarak kentsel ve kırsal senaryolar için de veri antenin polarizasyonun tanımlanabilmesi

Flux 2018 Yeni özelliklerden bazıları :

– PEEC (Partial Element Equivalent Circuit) (eski adıyla InCa3D) yöntemi Flux içerisine entegre edilmiştir.
– Statik gerilme analizleri için kuvvet yoğunluklarını manyetostatik modelden veya geçici manyetik hesaplamalardan yapısal simülasyonlara aktarma imkanı
– Lineer çözücü, MUMPS’ın en güncel sürümüyle güncellenmiştir ve dağıtılmış bellek modu , Flux çözümlerinin sunucularda daha fazla sayıda paralel core kullanmasına imkan sağlamaktadır.
– Mekanik tasarımlar için OptiStruct çözücüsüyle birlikte çalışma yöntemi güncellenmiştir. Elektrik makinelerinin vibro-akustik hesaplamaları için Flux yazılımının sonuç inceleme kabiliyetleri, veri görüntüleme seçenek ve dışa aktarma seçenekleri artırılmıştır.
– Lineer olmayan yakınsamaya yardımcı olmak için özellikle frekans alanında, yeni matematiksel formülasyonlar geliştirilmiştir.

Flux 2018 Web Seminer kayıtları :
Discover Flux 2018 & Couplings to the HyperWorks Platform
Accelerate your Design Process with Flux – Dealing with Complex 3D CAD Models

FluxMotor 2018 Yeni özelliklerden bazıları :

– HyperWorks simülasyon paketinde yer alan HyperStudy optimizasyon yazılımı FluxMotor yazılımına entegre edilmiş ve dahili hesaplama süreçlerinde kullanılmıştır. Optimizasyon süreçlerinin kararlılığı artırılmış ve verimlilik haritalarınını hesaplanması hızlandırılmıştır.
– Parça kütüphanesine (part library) yeni iç mıknatıs ve dış slot topolojileri eklenmiştir.
– Sinüs dalgası ile üç yeni test eklenmiştir.
– Flux2D ile tanımlanan parçaya karşılık gelen excel dosyasının otomatik olarak oluşturmak için yeni bir makro seti geliştirilmiştir. FluxMotor’da (parça kütüphanesi veya parça fabrikası) parçaların ( slot veya mıknatıs) tanımı bu excel dosyalarından oluşturulabilmektedir.

FluxMotor 2018 web seminer kaydı