HyperMesh yazılımında birden fazla node oluşturma

HyperMesh yazılımında x,y,z koordinat bilgileri bilinen noktada node yaratmak için Geometry–> Create–> Nodes–>XYZ paneli kullanılmaktadır. Bu panelde her bir node için x,y,z değerlerinin tek tek girilmesi gerekmektedir. Eğer çok sayıda node oluşturacaksınız bu işlem uzun ve sıkıcı olabilir.

Bu işlemi kısaltmak için basit bir yöntem kullanabilirsiniz:

1-) x,y,z değerleri ayrı sütünlarda belirtilmiş olan dosyanızı Microsoft Excel veya LibreOffice Spreadsheet yazılımında açınız


2-) X koordinat bilgisi yer alan sütünun soluna yeni bir sütün ekleyin. İlk satıra *createnode yazarak diğer satırlara kopyalayın. Ardından tüm satır ve sütünları seçerek kopyalama (ctrl+c) işlemini gerçekleştirin.

3-) HyperMesh yazılımında View menüsünden Command Window ölümünü açınız.


4-) Geometry–> Create–> Nodes–>XYZ yolunu kullanarak node oluşturma panelini açınız. ( İpucu :  HyperMesh içerisinde Ctrl+F tuşuna basarak açılan pencereye Nodes XYX yazarak panele erişebilirsiniz. )

Command Window bölümünde boşluğa tıklayarak Ctrl+V klavye tuşlarıyla kopyaladığınız koordinat bilgilerini yapıştırınız. Oluşturulan node lar ekranda belirecektir. ( İpucu : Klavyeden F (fit) harfine basarak tüm node ları görüntüleyebilirsiniz.)