Modal test ve simülasyon sonuçlarının korelasyonu

Tasarımınızın performansını değerlendirmek için kullanılan sonlu eleman modelini doğrulamak, fiziksel test gereksinimini azaltacak ve tasarım iterasyonlarında sonlu eleman modeliniz üzerinden ilerlemenizi kolaylaştıracaktır. Simülasyon sonucu elde edilen doğal frekanslar ve mod şekillerinin  testle elde edilen sonuçlarla karşılaştırılması işlemini Altair yazılımlarını kullanarak gerçekleştirebilirsiniz.

Modal Güvence Kriteri (Modal Assurance Criterion – MAC) , simülasyon ile test  mod şekil ve değerlerinin arasındaki tutarlılık derecesini gösteren bir parametredir. 1’e yakın MAC değeri iki mod arasında yüksek bir korelasyon ve tutarlılık olduğunu göstermektedir. ( Bu parametre 0 ile 1 arasındaki bir skaler değerdir )

Test ve simülasyon sonuçlarının karşılaştırılması Altair HyperView yazılımında  gerçekleştirilmektedir.

Desteklenen dosya ve formatları ;

– UNV uzantılı , test yazılımından dışarı aktarılan ASCII sonuç dosyası

– H3D, OP2 veya ODB uzantılı simülasyon sonuç dosyaları

OP2 veya H3D uzantılı dosyayı Altair HyperMesh veya Altair SimLab yazılımlarında oluşturulan sonlu elemanlar modelinin çözümünü  Altair OptiStruct’ta gerçekleştirerek elde edebilirsiniz.

Bu yazıda gerçekleştirilen işlemlerde kullanılan tüm yazılımlar, Altair UNIT lisans sistemi sayesinde aynı lisansla kullanılabilmektedir.
  • Altair HyperMesh yazılımı kullanılarak doğal frekansların hesaplanması

Altair HyperMesh yazılımında mesh atma ve malzeme, property tanımlama gibi işlemleri tamamladıktan sonra ilk olarak EIGRL load collector kartını oluşturmanız gerekmektedir. Bu kartı CTRL+F 💡 tuşlarına basarak yazılımın sağ üst bölümünde açılan bölüme yazıp, enter tuşuna basmanız yeterlidir.

Altair HyperMesh yazılımında oluşturacağınız tanımlamalara CTRL+F tuşlarına basarak , ekranında sağ üst köşesinde açılan arama bölümünden erişebilirsiniz.

Hesaplanacak mod sayısını ND bölümüne yazmanız yeterli olacaktır. Örneğin 35 yazdığımızda sabitlenmeyen modelde (free-free) hesaplama sonucunda ilk 6 mod rijit modlar olacaktır ve sonraki 29 mod korelasyon için ilgileneceğimiz modlar olacaktır.

Sonraki adım doğal frekans analiz tanımlamasını (load step)  gerçekleştirmek ve Analysis –> OptiStruct panelinden çözümü başlatmaktır.

  • Altair SimLab yazılımı kullanılarak doğal frekansların hesaplanması

Altair SimLab yazılımında mesh atma ve malzeme, property tanımlama gibi işlemleri tamamladıktan sonra “Solutions browser” bölümüne giriniz ve “Solutions”  ifadesine sağ tıklayarak “Create Solution” seçimini gerçekleştiriniz.

Açılan pencerede çözüm tipi olarak Normal Mode (1) ve çalışma ekranından modelinizi seçiniz (2)

Solution ismine ( örneğimizde Modal Analiz ) sağ tıklayarak  çözüm seçeneklerini oluşturunuz. ( Create Solution Settings)

Hesaplanacak mod sayısını giriniz. ( Number of Modes = 35)

Result ifadesine sağ tıklayarak çözümü başlatınız (Update )

Test ve simülasyon sonuçlarını elde ettikten sonra Altair HyperView yazılımını açınız. NVH menüsünden Model Correlation seçimini gerçekleştiriniz. ( NVH menüsünü aktif hale getirmek için File –>Load –> Preference File penceresinden “NVH Utilities” seçimini ( Load ) gerçekleştirmeniz gerekmektedir.)

Gürültü ve titreşim (NVH) analiz sonuçlarınızı Altair HyperView NVH panelinde özel araçları kullanarak detaylı ve kolay şekilde inceleyebilirsiniz.

Load tabında referans dosyası olarak UNV uzantılı test sonucu, korele edilecek dosya olarakta simülasyon sonuç dosyasını seçerek Load butonuna basınız.

Transformation tabından test ve simülasyon modelleri üzerinden benzer üç adet referans nokta seçiniz ve Transform butonuna basınız

Node Pairs tabında önce Scan daha sonra Apply butonuna basınız.

ModesFilter tabında MAC butonuna basınız.

Display tabında beliren 3D Bar, 2D Line Plot , Bar Plot seçimlerinde Display butonlarına basarak sonuçları ekranda görüntüleyebilirsiniz.

Contour seçiminde Display butonuna basarak COMAC sonuçlarını bastırınız. Bu tek tek MAC bileşenlerinin en zayıf olduğu bölümleri gösterecektir.