Fast Contact formülasyonu – Altair OptiStruct

Altair OptiStruct  yapısal analiz ve optimizasyon yazılımında yer alan Fast Contact formülasyonu standart doğrusal olmayan temas (non-linear contact) formülasyonuna kıyasla hızlı ve benzer sonuç veren çözüm alınmasını sağlamaktadır.

Ray teker arası temas kuvvetini inceleyeceğimiz aşağıdaki örnek modelde çözüm hem standart hem de Fast Contact formülasyonuyla gerçekleştirilmiştir.

Her iki çözümde benzer temas kuvveti değerleri elde edilirken , çözüm süresi Fast Contact formülasyonunda 8 kat daha hızlı olmaktadır.

Contact / CGAP(G) tabanlı Fast Contact :
Modelleme yaklaşımı node to surface (N2S) ile aynıdır CONTACT kartı kullanılmaktadır. Aktif hale getirmek için PARAM, FASTCONT, YES kartı açılmalıdır.

MPC tabanlı Fast Contact modelleme
Eski model dosyaları (input deck) için kullanışlıdır. Aktif hale getirmek için PARAM, CDITER kartı açılmalıdır.

– Ön gerilme (pretension) içeren modellerde kullanılabilir
NEUBER düzeltme yöntemiyle birlikte kullanılabilir
– Contact Force ve Contact Pressure değerlerini yapısal optimizasyon çözümlerinde cevap fonksiyonu (response) olarak kullanabilirsiniz.
– Bu yöntem non-linear malzeme, büyük yerdeğiştirme (large displacement) ve sürtünme içeren analizlerde kullanılamaz

Modeli, Altair OptiStruct help içerisinde yer alan Example Guide içerisinde bulabilirisiniz.